МАТЕМАТИКА
Уроки для 5 класу

УРОК 48

Тема. Сполучна і розподільна властивості множення


Мета: повторити одиниці вимірювання величин; відпрацювати вміння виконувати множення величин із застосуванням сполучної та розподільної властивостей множення.

Тип уроку: вдосконалення вмінь і навичок.

Обладнання: таблиця для усної лічби «Властивості множення».

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

1. Завдання №№ 443, 445, 447 (1, 3), 449, 451 — 5 учнів виконують біля дошки (коротку умову задачі і вказівки вчитель заздалегідь записує на дошці), наприклад, у такій формі:

№ 443

1) 5a × 20b = - ab, якщо а = 4, b = 68, то - ab = -;

2) 4m × 50n = - mn, якщо m = 22, n = 34, то - mn = - тощо.

2. Одночасно з цим решта учнів самостійно розв'язують задачі аналогічного змісту.

Самостійна робота

Варіант 1

Варіант 2

1. Обчисліть найзручнішим способом (використовуючи властивості множення):

1) 4 × 13 × 25;

2) 125 × 17 × 8;

3) 405 × 82 + 405 × 18;

4) 23 × 48 – 35 × 23 + 87 × 23;

5) 217 × 43 – 27 × 43 + 190 × 57.

1) 5 × 17 × 20;

2) 8 × 37 × 125;

3) 568 × 43 – 566 × 43;

4) 52 × 187 – 52 × 43 – 52 × 44;

5) 358 × 57 – 57 × 108 – 250 ×57.

2. Обчисліть значення виразу, попередньо спростивши його:

1) 5m × 20n, m = 63, n = 4;

2) 22х + 98х, х = 6;
3) 72а – 72 × 284, а = 584.

1) 25a × 4b, a = 74, b = 3;

2) 82b – 28b, b = 32;

3) 769 × 87 – 87 × b, b =369.

3. Знайдіть пропущені величини:


1 км = - м;

1 м = - см;

1 т = - ц = - кг;

1 грн. = - к.;

1 доба = - год.;

1 год. = - хв.


Розв'язання задач самостійної роботи перевіряється одразу по її завершенні. (Відповіді можуть бути записані вчителем за дошкою заздалегідь). Оцінити можна тільки деякі роботи, наприклад, перші 5 учнів, що виконали роботу, отримують за бажанням оцінку.


III. Актуалізація опорних знань

Під час перевірки домашнього завдання учні повторюють властивості множення на натуральне число і способи застосування цих властивостей для опрацювання виразів і раціоналізації обчислень.

IV. Оперування знаннями та оволодіння способами діяльності в новій ситуації

Учитель. Ви вже знаєте, що сполучну і розподільну властивості множення ми застосовуємо для спрощення виразів і виконання арифметичних дій найбільш зручним способом. Але існує ще одна сфера застосування цих властивостей — дії з величинами (відстань, час тощо). Зараз ми розглянемо декілька прикладів, розв'язаних саме із застосуванням властивостей множення. (Учні розглядають розв'язання приклада 5.)

Потім учням пропонується для виконання № 452.

Також слід звернути увагу учнів на № 454. Знайти правильний підхід для розв'язання цього завдання допоможуть запитання вчителя, наприклад такі:

1) Добутки яких пар чисел закінчуються на нуль?

2) Чи потрібно записувати всі множники в добутку даних чисел ? і т. ін.


V. Контроль засвоєння знань

1. Знайдіть значення виразу найзручнішим способом:
1) 4 × 86 × 25;

2. 2) 8 × 39 × 125;

3. 3) 78 × 43 + 43 × 22.

4. Скількома нулями закінчуються добутки всіх натуральних чисел від 12 до 40 включно?


VI. Домашнє завдання

п. 16, № 453; 447 (2,4); 437 (3, 4); повторити № 456.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити