МАТЕМАТИКА
Уроки для 5 класу

УРОК 49

Тема. Ділення


Мета: формувати розуміння означення ділення як дії, оберненої до множення, повторити назви компонентів ділення; формувати вміння ділити багатоцифрових чисел та застосування властивостей ділення під час обчислення значень виразів.

Тип уроку: засвоєння знань і вмінь.

Обладнання: таблиця «Властивості натуральних чисел».

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань

Усні вправи

1. Виконайте ділення:

1) 327 : 3;

2) 408 : 4;

3) 5400 : 9;

4) 1600 : 40.

2. Випишіть з наведених добутків найбільший?

1) 245 × 4 × 25;

2) 245 × 20 × 4;

3) 10 × 245 × 10;

4) 245 × 10 × 12.

3. Назвіть гострі й тупі кути, зображені на рис. 80.


4. Тарасик і Марічка за 3 год. надрукували 21 сторінку. Марічка за 1 год. друкує 4 сторінки. Скільки сторінок друкує щогодини Тарасик?

5. На одній шальці терезів лежить головка сиру, а на другій — половина такої головки і ще гиря в 2 кг. Скільки кілограмів важить головка сиру, якщо терези перебувають у стані рівноваги?


II. Формування знань

- Формально з дією ділення натуральних чисел і її властивостями учні ознайомилися в початковій школі: окрім цього, на кінець 4 класу всі вони вміють виконувати ділення багатоцифрового числа на двоцифрове число і ділення двох круглих чисел. Тому основне завдання вчителя полягає на цьому уроці в тому, щоб:

1) сформувати розуміння дії ділення як дії, що допомагає знайти невідомий множник за відомим іншим множником і добутком;

2) повторити й закріпити назви компонентів ділення;

3) пояснити, чому саме ділення на 0 (відоме учням з початкової школи) неможливе;

4) реалізувати властивості 1 під час ділення;

5) відпрацювати навички ділення багатоцифрових чисел, у тому числі й круглих чисел на круглі.

Увагу учнів слід звернути на випадки ділення з нулями в частці, коли доводиться зносити одночасно по 2 і більше цифр. Досвід показує, що в цих випадках учні часто припускаються помилок. Щоб запобігти цьому, треба на перших порах пропонувати учнями дотримуватися такого правила: «Виконуючи ділення, знось по одній цифрі».

Наприклад

Основний зміст матеріалу уроку схематично може бути поданий у вигляді таблиці.

Ділення натуральних чисел

а: b показує, у скільки разів а більше за b; b менше від а.


0 : а = 0, якщо а ≠ 0 а : а = 1

а : 0 — неможливе a : 1 = a


Закріплення цих властивостей (усно):

Завдання 1. Обчислити або пояснити, чому ділення неможливе:

32 000 000 : 1000 = 32 000;

220 000 : 1 000 = 220.

8 : 8

888 : 0

8576 : 8576

873 : 1

0 : 0

0 : 888

0 : 8576

873 : 873

0 : 1

888 : 1

8576 : 0

1 : 0

47 000 : 1000;

23 000 000 : 100 000;

475 600 000 : 1000.


III. Закріплення знань. Формування навичок використання термінології

1. Закріплення означення дії ділення: № 460,461,462.

2. Ділення багатоцифрових чисел: №№ 463 (1-5), 465 (1-4).

3. Числові вирази на всі арифметичні дії з натуральними числами: №№ 467, 468 (повторити порядок виконання арифметичних дій), № 474 (1).

4. Для пожвавлення роботи на уроці і певною мірою контролю засвоєння матеріалу уроку — останню частину уроку можна провести в ігровій формі.

Учитель прикріплює на дошку «сонечка» (кількість їх дорівнює кількості команд — наприклад, кожний ряд — одна команда).

Гра «Сонечко». Усередині «сонечка» записане число, на яке треба поділити числа, записані на променях (рис. 81). Виграє та команда, яка для кожного рисунка швидше отримає правильні відповіді. Результати обчислень для перевірки записуються на дошці.


У вчителя повинні бути заздалегідь приготовлені результати обчислень. За бажанням, вправи можна ускладнювати.

- Якщо базовий матеріал засвоєно учнями в початковій школі на достатньому рівні, на цьому уроці можна запропонувати учням деякі вправи на специфічні властивості ділення:

(a + b) : c = a : c + b : c

(ab) : c = a : c × b, або a : (bc) = a : b : c.

Такими в підручнику є вправи № 522; 523; 526.


VI. Підсумок уроку

Спираючись на таблицю «Ділення натуральних чисел», учні відповідають на запитання вчителя (№ 459 (1,2))

1) Як у запису a : b = с називається число а? число b? число с?

2) Що показує частка двох чисел?


V. Домашнє завдання

П. 17, № 464 (1-5); 466 (1-3); 469; 475 (1); 525 (1-6);

додатково: № 524; 527.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити