МАТЕМАТИКА
Уроки для 5 класу

Урок 51

Тема. Ділення


Мета: навчити розв'язувати текстові задачі, що потребують використання залежностей між величинами, в тому числі й розв'язувати задачі за допомогою рівнянь.

Тип уроку: застосування знань, вмінь та навичок.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

№ 471

1) х = 95 : 19;

х = 5;

2) х = 132 : 22;

х = 6;

3) 22х = 1474;

х = 1474 : 22;

х = 67;

4) 28у = 952;

у = 952 : 28;

у = 34;

5) х = 16 × 25;

х = 400;

6) х = 324 : 27;

х = 12.


№ 503 (1, 3)

1) х – 14 = 56 : 8; 3) 143 – 13х = 234 : 9;

х – 14 = 7; 143 – 13х = 26;

х = 7 + 14; 13х = 143 – 26;

х = 21; 13х = 117;

х = 117 : 13;

х = 9.


№ 505 1) 15b – 15 = 615


2) 21х – 19 = 170;

І спосіб

II спосіб

21х = 170 + 19;

15(b – 1) = 615

b – 1 = 615 : 15

b – 1 = 41

b = 41 + 1

b = 42


15b = 615 + 15

15b = 630

b = 630 : 15

b = 42

21x = 189;

x = 189 : 21;

x = 9

№ 5071) x – 23 = 8 × 26;

x – 23 = 208;

x = 208 + 23;

x = 231;


2) 56 – x = 1728 : 36;

56 – х = 48;

x = 56 – 48;

x = 8.


№ 529

1) 4 × 12 + 18 : 6 + 3 = 50.
II. Актуалізація опорних знань

Тестові завдання

Виконується фронтально, 1 учень працює за дошкою.

Яку з наступних дій треба виконати, щоб знайти корінь рівняння?

1. 9х = 63: 1) 63 – 9; 2) 63 + 9; 3) 63 × 9; 4) 63 : 9.

2. 72 : у = 8: 1) 72 × 8; 2) 72 : 8; 3) 72 – 8; 4) 72 + 8.

3. 40 – t = 16: 1) 40 + 16; 2) 40 – 16; 3) 40 : 16; 4) 40 × 16.

4. а + 13 = 55: 1) 55 – 13; 2) 55 + 13; 3) 55 : 13; 4) 55 × 13.

5. b : 11 = 22: 1) 22 : 11; 2) 22 + 11; 3) 22 – 11; 4) 22 × 11.

6. с – 11 = 22: 1) 22 – 11; 2) 22 + 11; 3) 22 : 11; 4) 22 × 11.


Коди відповідей:

1

2

3

4

5

6


Відповідь

4)

2)

2)

1)

4)

2)


Учні перед виконанням роботи отримують бланк відповідей і результати записують до бланка.


III. Відпрацювання вмінь учнів

- У початковій школі учні навчилися розв'язувати текстові задачі різного змісту на застосування арифметичних дій з натуральними числами. Тому вчителеві слід лише нагадати деякі специфічні моменти, а саме:

1) Задачі на рух.

Основна формула S = v × t, S — відстань; v — швидкість; t — час.

Додаткові формули: v = S : t, t = S : v, vзбл = v1+ v2; v віддал= v1– v2

(якщо v1> v2). vзбл— швидкість зближення (у протилежному напрямку),

v віддал – швидкість віддалення (в одному напрямку).

2) Задачі на рух за течією і проти течії.
Основна формула: S = vt ;

vза течією= vвл.+ vт.

vпроти течії= vвл.– vт.

де vза течією— швидкість за течією;

vпроти течії– швидкість проти течії;

vвл.— власна швидкість або швидкість в стоячій воді (в озері);

vт.— швидкість течії.

3) Якщо а більше за b y c разів, то а = bс.

Якщо а менше за b y с разів, то ас = b.

4) Якщо а більше за b на с, то а = b + с.

Якщо а менше за b на с, то а + с = b.

Після цього розбирається за текстом підручника приклад 4-6 (с. 123-124), і учням пропонується розв'язати задачі відповідно до змісту підручника.


№ 472

1) 12 × 5 = 60 (км) — шукана відстань;

2) 60 : 4 = 15 (км/год.) — шукана швидкість.

Відповідь. 15 (км/год.).


№ 481

1) 476 : 14 = 34 (км/год.) — швидкість катера за течією;

2) 34 – 3 = 31 (км/год.) — власна швидкість катера;

3) 31 – 3 = 28 (км/год.) —швидкість проти течії;

4) 476 : 28 = 17 (год.) — час проти течії.

Відповідь. 17 год.


№ 483

1) 136 : 4 = 34 (км/год.) — швидкість зближення;

2) 34 – 16 = 18 (км/год.) — швидкість Госторшабленка.

Відповідь. 18 (км/год.).


№ 485

1) 14 год. – 6 год. = 8 (год.) — перебував у дорозі Ілля Муромець;

2) 9 × 8 = 72 (км) — відстань, яку пройшов Ілля Муромець;

3) 14 – 8 = 6 (год.) — перебував у дорозі Альоша Попович;

4) 72 : 6 = 12 (км/год.) — швидкість Альоші Поповича.

Відповідь. 12 (км/год.).


№ 4871) 58 × 4 = 232 (км) — проїхав І поїзд до зустрічі;

2) 232 + 24 = 256 (км) — проїхав II поїзд до зустрічі;

3) 256 : 4 = 64 (км/год.) — швидкість другого поїзда.

Відповідь. 64 (км/год.).


№ 493

1) 120 × 40 = 4800 (см/хв..) = 48 (км/год.) — швидкість Буратіно;

2) 1 км 200 м = 1200 (м) — відстань до школи;

3) 1 200 : 48 = 25 (хв..) — час на шлях до школи;

4) 8 год. 30 хв. – (25 хв. +10 хв.) = 8 год. 30 хв. – 35 хв. = 7 год. 55 хв. – о цій годині Буратіно повинен виходити з дому.

Відповідь. О 7 год. 55 хв.


№ 502 (3,4); 506 (4-6) — вправи на закріплення навичок розв'язування рівнянь із застосуванням правил залежності компонентів арифметичних дій та на повторення властивостей 1 і 0 під час ділення і множення.

№ 502

3) 12(152 + 19x) = 2052;

152 + 19x = 2052 : 12;

152 + 19x = 171;

19x = 171 – 152;

19x = 19;

x = 19 : 19;

х = 1.


4) (152x + 32) – 6 = 192;

152х + 32 = 192 : 6;

152х + 32 = 32;

152x = 32 – 32;

152х = 0;

х = 0 : 152;

х = 0.


№5064) 52 + 72 : х = 56;

72 : х = 56 – 52;

72 : х = 4;

x = 72 : 4;

x = 18.

5) 56 : (х – 6) = 8;

х – 6 = 56 : 8;

х – 6 = 7;

x = 7 + 6;

x = 13.

6) 56 : x – 6 = 8;

56 : x = 8 + 6;

56 : x = 14;

x = 56 : 14;

x = 4.


IV. Підсумок уроку


V. Домашнє завдання

п. 17, №№ 482; 484; 486; 494; 503 (2; 4).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити