МАТЕМАТИКА
Уроки для 5 класу

УРОК 52

Тема. Ділення


Мета: навчити учнів розв'язувати текстові задачі на складання рівнянь; відпрацьовувати навички розв'язування рівнянь на застосування різних правил залежностей компонентів арифметичних дій.

Тип уроку: застосування вмінь та навичок.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

- Для економії часу на уроці, вчитель може скористатись допомогою учнів-консультантів, які перед уроком перевірять наявність і правильність виконання домашніх завдань. Тому перевірити треба буде лише ті задачі, які були найважчими або незрозумілими більшості учнів. Серед №№ 482, 484, 486 і 503 (2, 4) такими можуть бути:

№ 482

1) 504 : 21 = 24 (км/год.) — швидкість проти течії;

2) 24 + 2 + 2 = 28 (км/год.) — швидкість за течією;

3) 504 : 28 = 18 (год.) — час за течією.

Відповідь. 18 год.


№ 486

1) 9 год. 29 хв. – 8 год. 57 хв. = 32 (хв.) — час Катріни;

2) 9 год. 29 хв. – 9 год. 5 хв. = 24 (хв.) — час Вікторії;

3) 8 × 24 = 192 (м) — відстань, що здолали обидві черепахи;

4) 192 : 32 = 6 (м/хв.) —швидкість Катріни

Відповідь. 6 м/хв.


II. Актуалізація опорних знань

Усні вправи

1. Складіть вираз за умовою задачі:

1) Василько купив 2 кг цукерок по 9 грн. за кілограм і л: кг тістечок по 18 грн. за кг. Скільки коштує вся покупка?

2) Василько зібрав 37 кг моркви, Андрійко в 9 разів більше, а Данилко і Сергійко по х кг моркви. Скільки моркви хлопці зібрали разом?

2. Чому дорівнює?

1) Сума частки чисел 63 і 7 та 21;

2) різниця чисел 500 і частки чисел 147 і 7;

3) добуток частки чисел 318 і 6 та числа 1.

3. Розв'яжіть рівняння:
1) 8х – х = 91;

4. 2) 5х + 13 = 78;

5. 3) 78 : (х – 4) = 2.


III. Розв'язування задач

За текстом підручника (приклад 7, 8 с. 124-125) розбираються задачі на складання і розв'язування рівнянь.

- Звернути увагу на те, що розв'язання задачі починається з позначення змінної, потім через обрану змінну виражаються інші невідомі величини і вже після цього, спираючись на дані, які є в умові задачі, складається і розв'язується рівняння. Також слід пояснити учням, що задачу можна розв'язувати й за допомогою арифметичних дій і за допомогою рівняння, але другий спосіб є більш поширеним, бо розв'язати рівняння, використовуючи правила набагато простіше, ніж з'ясувати, які дії і чому треба виконати, обчислити невідоме число.

Далі учні розв'язують задачі п. 17.

І спосіб

№ 476. Нехай булочка коштує х крон, тоді 12 булочок — 12х крон; 8 тістечок по 24 крони і 12 булочок коштують 8 × 24 + 12× х крон, що, за умовою, складає 408 крон, тоді:

8 × 24 + 12 × х = 408; 12х = 408 – 192; 12х = 216; х = 216 : 12; х = 18.

Відповідь. 18 крон.

II спосіб

1) 8 × 24 = 192 (крон) — коштують 8 тістечок;

2) 408 – 192 = 216 (крон) — коштують 12 булочок;

3) 216 : 12 = 18 (крон) — коштує булочка.


№ 491. Нехай Данилко і Сергійко зібрали по х кг моркви. Знаючи, що Василько зібрав 37 кг моркви, а Андрійко — в 3 рази більше (37 × 3 = 111 кг), а всього вони вчотирьох зібрали 326 кг моркви, маємо: 37 + 111 + х + х = 362, тоді 148 + 2х = 326; 2х = 326 – 148; 2х = 278; х = 134.

Отже, Данилко і Сергійко зібрали моркви більше за всіх.

Відповідь. Данилко і Сергійко.


№ 498. Нехай в одному мішечку х кг горіхів, тоді Руденька зібрала 6х кг горіхів, а Жовтенька — 7х кг горіхів. Разом вони зібрали 6х + 7х = 52, тоді 13х = 52; х = 4.

Отже, Руденька зібрала 6 × 4 = 24 кг горіхів, Жовтенька – 7 × 4 = 28 кг горіхів.

Відповідь. 24 кг, 28 кг.


№ 508. Нехай син посадив х кущів, тоді батько посадив 2х кущів, а разом вони посадили 2х + х = 108 кущів; тоді 3х = 108; х = 108 : 3; х = 36.

Відповідь. 36 кущів.


№ 510. Нехай у султана було х одногорбих верблюдів, тоді двогорбих було 7х.

Знаючи, що 7х більше від х на 156, складемо рівняння:

7х – х = 156; 6х = 156; х = 156 : 6; х = 26.

Відповідь. 26 верблюдів.


IV. Підсумок уроку

Тестові завдання

1. Яке рівняння треба скласти для розв'язання задачі?

1) (х + 3) × 2 = 172; 2) (х + 3х) × 2 = 172; 3) х + 3х = 172; 4) 3х – х = 172.

2. Яке з чисел є розв'язком рівняння 12х + 4х – 48 = 256?

1) 14; 2) 4864; 3) 19; 4) 0.


V. Домашнє завдання

п. 17, №509; 511; 477; 475(1).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити