МАТЕМАТИКА
Уроки для 5 класу

УРОК 64

Тема. Ділення з остачею. Площа прямокутника. Прямокутний паралелепіпед і його об'єм


Мета: перевірити засвоєння практичних знань та вмінь учнів з вивчених тем.

Тип уроку: перевірка й корекція знань, навичок і вмінь.

Обладнання: таблиці «Ділення з остачею», «Площа прямокутника», «Об'єм прямокутного паралелепіпеда».

Хід уроку

І. Тематична контрольна робота № 5

Варіант 1

1. Виконайте ділення з остачею: 357 : 14.

2. Знайдіть площу прямокутника, одна сторона якого дорівнює 16 см, а друга — в 3 рази довша за неї.

3. Обчисліть об'єм і площу поверхні куба із ребром 5 дм.

4. Довжина прямокутного паралелепіпеда 20 см, ширина — у 4 рази менша від довжини, а висота — на 11 см більша за ширину. Обчисліть об'єм паралелепіпеда.

5. Чому дорівнює ділене, якщо дільник дорівнює 8, неповна частка 7, а остача 3?

6. Поле прямокутної форми має площу 36 а, його довжина 90 м. Обчисліть периметр поля.

7. Сума довжин усіх ребер прямокутного паралелепіпеда 156 см, два його виміри 11 см і 13 см. Обчисліть об'єм паралелепіпеда та площу його поверхні.


Варіант 2

1. Виконайте ділення з остачею: 537 : 29.

2. Знайдіть площу прямокутника, одна сторона якого дорівнює 72 см, а друга — в 4 рази коротша від неї.

3. Обчисліть об'єм і площу поверхні куба з ребром 6 см.

4. Ширина прямокутного паралелепіпеда дорівнює 13 см, довжина — на 17см більша за ширину, а висота — в 3 рази менша від довжини. Обчисліть об'єм паралелепіпеда.

5. Чому дорівнює ділене, якщо дільник дорівнює 8, неповна частка 9, а остача — 6?

6. Поле прямокутної форми має площу 54 а, його довжина 90 м. Обчисліть периметр поля.

7. Сума довжин усіх ребер прямокутного паралелепіпеда дорівнює 108 дм, два його виміри 7 і 11 дм. Знайдіть об'єм паралелепіпеда та площу його поверхні.


II. Домашнє завдання

№ 649; 609.


III. Розв'язання задач тематичної контрольної роботи № 5 і відповіді до них

Варіант 1

1.

357 = 14 × 25 + 7.

2. V = 16 × (16 × 3) = 768 (см2).

Відповідь. 768 см2.

3. V = 53= 125 (см2);Sп= 6 × 52= 150 (дм2).

Відповідь. 125 дм3; 150дм2.

4. V = 20 × (20 : 4) × (20 : 4 + 11) = 20 × 516 = 1600(см3). Відповідь. 1600 см3.

5. а = 8 × 7 + 3 = 59.

6. 1) 36 а = 3600 м2;

2) 3600 : 90 = 40 (м) – ширина;

3) 2 × (90 + 40) = 260 (м) – периметр.

Відповідь. 260 м.

7. 4(а + b + с) = 156 см; а = 11см; b = 13 см; 4(11 + 13 + с) = 156;

4 (24 + с) = 156; 24 + с = 156 : 4; 24 + с = 39; с = 39 – 24; с = 15 (см).

V = abс; V = 11 × 13 × 15 = 2145 (см3); Sпов= 2(аb + bс + ас);

Sпов.= 2 × (11 × 13 + 13 × 15 + 11 × 15) = 1006 см2.

Відповідь. 2145 см3; 1006 см2.


Варіант 2

1.

537 = 29 × 18 + 15.

2. S = 72 × (72 : 4) = 72 × 18 = 1296 (см2).

Відповідь. 1296 см2.

3. V = 63= 216 см3; S = 6 × 62= 216 см2. Відповідь. 216 см3; 216 см2.

4. V = 13 × (13 + 17) × ((13 + 17) : 3) = 13 × 30 × 10 = 3900(см3).

Відповідь. 3900 см3.

5. а = 8 × 9 + 6 = 72 + 6 = 78. Відповідь. 78.

6. 1) 54 а = 5400 см2;

2) 5400 : 90 = 60 (м) – ширина поля;

3) Р= 2 × (90 + 60) = 300 (м) – периметр.

Відповідь. 300 м.

7. 4 × (а + b + с) = 108 (дм), де а = 7дм; b = 11 дм, тоді 4 × (7 + 11 + с) = 108;
4 × (18 + с) = 108; 18 + с = 108 : 4; 18 + с = 27; с = 27 – 18 = 9(дм).

V = аbс; V = 7 × 11 × 9 = 693(дм3);

Sпов.= 2(ab + bс + bс); Sпов. = 2 × (17 × 11 + 11 × 9 + 7 × 9) = 478 (дм2).

Відповідь. 693 дм3; 478 дм2.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити