МАТЕМАТИКА
Уроки для 5 класу

УРОК 67

Тема. Уявлення про звичайні дрби


Мета: навчити застосовувати знання про звичайний дріб, його запис та зміст для розв'язування простих задач на дроби; перевірити засвоєння учнями названого матеріалу.

Тип уроку: застосовування знань, умінь і навичок.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

1. Вибірково перевіряються зошити із домашнім завданням.

2. Індивідуально. 4-5 учнів отримують завдання на матеріал, що пройдений на попередніх уроках теми (можна запропонувати №№ 236 з робочого зошита).

3. Фронтально. Усні вправи

1) Який із наступних записів є записом дробу зі знаменником 17 і чисельником 5?

а) ; б) ; в) ; г) .

2) Яку частину кола становить заштрихована фігура на рис. 100? Яку частину становить незаштрихована частина?


3) У саду росло 24 сливи, що становить усіх дерев. Скільки дерев росло в саду?

4. Знайдіть суми чисел 12 і 9.


II. Застосування навичок

Розв'язування вправ з підручника

№ 670. Вправа на закріплення поняття про дріб, чисельник, знаменник та їх зміст. Додатково можна запропонувати запитання: яке з накреслених чисел лежить правіше? лівіше? що це може означати?

№ 673. Розв'язання. Спочатку треба зайти площу квадрата:

S = 82= 64 (см2),

потім записати дріб, який показує заштриховану частину квадрата.

а) Квадрат поділено на 8 рівних частин (8 — це знаменник), заштриховано 2 таких (нижче 2—чисельник), від 64 см2— це 64 = 8 ×2 = 16 (см2).

б) Квадрат поділено на 16 рівних частин, не заштриховано 6 таких частин, отже, заштриховано частини квадрата, тобто 64 : 16 × 6 = 24(см2).

Відповідь. 16 см2; 24 см2.

№ 681.

1) 612 : 17 × 5 = 180 (т) ячменю – Івану;

2) 612 – 180 = 432 (т) – решта;

3) 432 : 16 × 9 = 243 (т) – Назару;

4) 432 – 243 = 189 (т) – Тарасу

[або: 3) - Тарасу; 4) 432 : 16 × 7 = 189 (т)].

Відповідь. 189 (т).


№ 689.

1) 342 : 12 × 25 = 675 – сума;

2) 675 – 324 = 351 — другий доданок

[або 1-й доданок — , другий 25 – 12 = 13, .

2) 342 : 12 × 13 = 351 — другий доданок].

Відповідь. 351.


III. Самостійна робота
Варіант 1 [2]

1. Виразіть у метрах [у квадратних метрах]:

1) 5 см; 2) 3 дм; 3) 4 дм 2 см; [1) 8 см2; 2) 4 дм2; 3) 5 дм27 см2.]

2. Розв'яжіть задачу.

1) У хлопчика було 56 зошитів, з них становили зошити в клітинку. Скільки зошитів у клітинку було у хлопчика?

2) У саду росло 36 яблунь, що становило усіх дерев. Скільки дерев росло в саду?

[1) У класі 32 учні, з них хлопчиків. Скільки хлопчиків навчається в цьому класі?

2) Купили 6 кг шоколадних цукерок, що становить усіх куплених цукерок. Скільки цукерок було куплено?]

3*. Знайдіть число, якого становлять числа 210.

[Знайдіть число, якого становлять числа 350.]


IV. Домашнє завдання

п. 22, № 671; 674; 688; 690, на повторення № 692.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити