МАТЕМАТИКА
Уроки для 5 класу

УРОК 78

Тема. Звичайні дроби й дії з ними


Мета: підготувати учнів до виконання тематичної контрольної роботи.

Тип уроку: узагальнення і корекція знань, умінь і навичок.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

Щоб перевірити засвоєння попереднього блоку теми, учні виконують тестові завдання.

Варіант 1

1. Виділіть цілу частину кожного з неправильних дробів , , і з'ясуйте, яке з наведених чисел дорівнює сумі знайдених цілих частин:

1) 6; 2) 7; 3) 8; 4) 10.

2. Яке з наведених чисел дорівнює сумі коренів рівнянь = 4 і = 3?

1) 20; 2) 25; 3) 35; 4) 10.

3. Яка з поданих рівностей неправильна?

1) 5= ;

2) 3– 2= 1;

3) 7+ 2= 9;

4) 1 – = .

4. Яка з поданих сум найбільша?
1) 5+ 1;

2) 1+ 2+ 3;

3) + + ;

4) 6+ .


Варіант 2

1. Виділіть цілу частину кожного з неправильних дробів , , і встановіть, яке з поданих чисел дорівнює сумі цілих частин:

1) 12; 2) 11; 3) 10; 4) 9.

2. Яке з наведених чисел дорівнює сумі коренів рівнянь = 20 і = 5?

1) 82; 2) 85; 3) 130; 4) 7.

3. Яка з поданих нерівностей неправильна?

1) 7= ;

2) 7– 5= 2;

3) 4+ 3= 8;

4) 4 – 1= 2.

4. Який з наведених прикладів має найбільше значення?

1) 3+ 5;

2) 3+ 4;

3) + + ;

4) 8.


II. Узагальнення і корекція знань

- Оскільки основна мета уроку— підготовка до тематичної контрольної роботи, основна частина уроку присвячена розв'язанню задач, які умовно можна поділити на такі групи:

1) Правильні й неправильні дроби; мішані числа.

2) Задачі на порівняння дробів.

3) Додавання і віднімання дробових чисел.

4) Знаходження дробу від числа і числа за його дробом.

Завдання 1

1) Знайдіть найменший неправильний дріб зі знаменником 4; 24.

2) Запишіть найбільший правильний дріб зі знаменником 5; 13; 65.

3*) Порівняйте дроби: і ; і ; і ; і .

4) Чи правильна нерівність 2> ; 1< 12 : 5 < 2? Чому?

Завдання 2

1) Виконайте дії:

а) + + ; б) + ; в) 7+ 1; г) 11 – 3;

д) 5+ 1– 2; є) 7+ 10– 15.

2) Заповніть клітини магічних квадратів (рис. 124).

Сума 5


Сума 3

1


3


2
1


23

1


2

11)
2)
3)Рис. 124

3) Урок триває год., а перерва год. Скільки триває навчальний день, якщо було 6 уроків?


Завдання 3

1) Площа території України 603 700 км2. На степову зону припадає усієї площі. Знайдіть площу степової зони України.

2) Цукрові буряки містять (за масою) частин цукру. Скільки треба взяти буряків, щоб одержати: а) 120 ц; б) 100 ц цукру?

3) У парку 300 дерев, з них становлять дуби і — берези. Решта дерев хвойні. Скільки листяних і скільки хвойних дерев у парку? Чи може кількість хвойних дерев становити усієї кількості дерев? Чому?

Додаткове завдання

Відомо, що дріб правильний, причому b — натуральне число. Яких значень може набувати b?


IV. Підсумок уроку
Тестові запитання до класу

1. Знайдіть приклад дробу.

2. Назвіть його чисельник і знаменник.

3. На що вказує знаменник?

4. На що вказує чисельник?

5. Чи правильний (неправильний) цей дріб? Чому?

6. Назвіть дріб із таким самим знаменником, але більшим за даний дріб.

7. Як додати дроби з однаковими знаменниками?

8. Як відняти дроби з однаковими знаменниками?

9. 10. Як виконуються дії додавання і віднімання мішаних чисел?


V. Домашнє завдання

Повт. п. 22-26, у робочих зошитах — тематичне оцінювання п. 6 (с. 72).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити