МАТЕМАТИКА
Уроки для 5 класу

УРОК 85

Тема. Порівняння десяткових дробів


Мета: вдосконалити вміння учнів розв'язувати задачі, що передбачають виконання порівняння десяткових дробів та перевірити засвоєння знань і вмінь у ході виконання тестових завдань.

Тип уроку: застосування знань і вмінь.

Хід уроку

I. Перевірка домашнього завдання

Правильність виконання домашніх вправ можна перевірити в ігровій формі: гра «Знайди помилку». На дошці записані розв'язання домашніх задач, в яких учитель свідомо припускається «типових» помилок. Учні виходять до дошки і виправляють помилки, коментуючи свої дії.


II. Застосування знань

Усні вправи

1. Які з наведених десяткових дробів рівні?

1) 3,205; 2) 3,0250; 3) 3,0025; 4) 3,2050; 5) 3,2005.

2. Порівняйте числа:

1) 1,18 і 1,2;

2) 1,6 і 1,495;

3) 42,004 і 41,005;

4) 10,361 і 10,35;

5) 1,444 і 1,2222;

6) 26,075 і 26,0761.

3. Вкажіть найбільше натуральне значення х, при якому виконується нерівність: 1) 4х < 28,2; 2) 6х < 40,6; 3) х+7 < 12,5.

4. Між якими сусідніми натуральними числами знаходиться дріб?

1) 5,8; 2) 26,75; 3) 35,459.

5. Який знак треба поставити між двома поруч записаними цифрами З, щоб отримати число, яке більше за 3, але менше за 4?


III. Удосконалення знань і вмінь

- Оскільки дидактична мета уроку — показати учням, що, якими б не були два різних десяткових дроби, завжди можна знайти безліч десяткових дробів, що лежать між двома даними дробами. Усвідомленню цього факту саме присвячені завдання №№ 805 і 807 підручника.

Оскільки на попередньому уроці уроку було розв'язано додаткову задачу № 2 (якщо не було розв'язано, то бажано цей урок розпочати з цього завдання), логічним кроком буде розв'язування спочатку № 807, а потім 805.

Якщо залишиться час, то з метою кращої підготовки до самостійної роботи і попередження помилок, можна запропонувати учням додаткову задачу 1.

Задача 1. Знайдіть помилки і виправте їх:

1) 15,2 > 15,20;

2) 21,307 < 21,3070;

3) 8,911 > 8,191;

4) 0,45 < 0,4050;

5) 8,74 < 8,75;

6) 5,77 < 5,777;

7) 8,49 < 8,50;

8) 0,0005 > 0,005;

9) 4,20 > 4,02.


IV. Тестова робота

Варіант 1

1. Яке з наведених чисел, записаних найменшою кількістю цифр, дорівнює дробу 2,3500?

1) 2,350; 2) 2; 3) 2,35; 4) 2,3.

2. Яка з нерівностей правильна?

1) 14,7 < 14,70;

2) 0,3040 > 0,34;

3) 1,45 > 1,43;

4) 6,307 < 6,037.

3. В якому випадку числа 0,4004, 4,0404; 0,0404; 40,4; 0,404; 4,404 записані в порядку спадання?

1) 0,404; 0,0404; 40,4; 0,4004; 4,404; 4,0404;

2) 40,4; 4,404; 4,0404; 0,404; 0,4004; 0,0404;

3) 0,4004; 4,0404; 0,0404; 40,4; 0,404; 4,404.

4. Між якими сусідніми натуральними числами знаходиться дріб 3,48?

1) 3 і 4; 2) 4 і 5; 3) 4 і 8; 4) 3 і 8.

5. Яке з наведених чисел є розв'язком нерівності 0,2< х< 0,3?

1) 0,4; 2) 0,20; 3) 0,21; 4) 0,32.


Варіант 2

1. Яке з наведених чисел, записаних найменшою кількістю цифр, дорівнює дробу 3,020?

1) 3,2; 2) 3,02; 3) 3; 4) 3,0200.

2. Яка з нерівностей правильна?

1) 3,405 < 3,4050;

2) 3,45 < 3,46;

3) 0,0004 > 0,004;

4) 4,44 < 4,444.

3. В якому випадку числа 2,222; 20,002; 2,22; 2,313; 2,303; 20,201 записані в порядку зростання?

1) 20,201; 20,002; 2,313; 2,303; 2,222; 2,22;

2) 2,22; 2,222; 2,303; 2,313; 20,002; 20,201;

3) 2,222; 2,22; 2,13; 2,303; 20,002; 20,201.

4. Між Якими сусідніми натуральними числами знаходиться дріб 12,48?

1) 11 і 12; 2) 12 і 13; 3) 12 і 48; 4) 12 і 14.

5. Яке з наведених чисел є розв'язком нерівності 0,55 < х < 0,56?

1) 0,550; 2) 0,560; 3) 0,557; 4) 0.


V. Домашнє завдання

п. 28, №№ 806; 808, на повторення 814. Додаткова задача: Намалюйте координатний промінь, позначивши за одиничний відрізок довжину десяти клітинок. Відмітьте на промені точки: А (1); В (0,1); С (0,3); D (0,5); E (0,7), F (0,9); К (1,2).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити