МАТЕМАТИКА
Уроки для 5 класу

УРОК 87

Тема. Округлення десяткових дробів


Мета: закріпити знання алгоритму округлення десяткового дробу до повного розряду; відпрацювати навички розв'язування задач, що передбачають застосування округлення чисел.

Тип уроку: засвоєння навичок та вмінь.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

На дошці завчасно записані правильні відповіді до завдань домашньої роботи (записані або самим учителем, або одним з учнів), і учні самостійно в зошитах відмічають правильно виконані завдання або виправляють помилки. При цьому помилково виконані завдання коментуються учнями з місць.


II. Відтворення знань учнів

Усні вправи

1. Округліть:

1) до десятих: 8,435; 32,1601; 9,75;

2) до сотих: 65,1783; 4,008; 1,6666;

3) до одиниць: 50,92; 1,19; 8,47;

4) до сотень: 438; 3078,65; 196,48.

2. Які з чисел: 0,7; 0,8; 0,78; 0,8001; 0,85; 0,876; 0,8999; 0,9; 0,9000001 задовольняють нерівність 0,8 < х < 0,9?

3. За кг сиру заплатили 5 грн. Скільки треба заплатити за 2кг такого сиру?


III. Відпрацювання навичок

Учням можна запропонувати розв'язати задачі достатнього рівня, які, окрім усього іншого, передбачають виконання округлення дробів (№№ 823; 824), вправи, обернені до вправ на округлення десяткових дробів (тобто на відновлення даного числа за відомим наближеним значенням № 826), та декілька вправ більш високого рівня складності (додаткові задачі №№ 1-5)


Додаткові задачі

1. Знайдіть помилку:

1) 3,27 3,3;

2) 2,99 3,0;

3) 12,34 12,3;

4) 0,75 0,7;

5) 8,18 8,2.

2. Усі числа: 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4 – мають одну особливість, пов'язану з округленням чисел. Яку?

3. Незнайко задумав число. Спочатку він округлив це число до десятих, отримав 6,4. Потім він округлив задумане число до одиниць, отримав 7. Чи не помилився він?

4. Знайдіть пропущений рисунок:


3,654

8,34

1,35

?

4,7


5. Знайдіть пропущене число:

9,7 2а – 3 = 17;

4,1 5а – 8 = 2а + 4;

5,3 28 – 4a = ?


IV. Підсумок уроку


V. Домашнє завдання

п. 29, №№ 825, 827, на повторення № 829 (1).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити