МАТЕМАТИКА
Уроки для 5 класу

УРОК 90

Тема. Додавання і віднімання десяткових дробів


Мета: познайомити учнів з виконанням переставної і сполучної властивостей додавання десяткових дробів; навчитись використовувати їх для реалізації обчислень.

Тип уроку: засвоєння знань навичок та вмінь.

Хід уроку

I. Перевірка домашнього завдання, відтворення знань

Перевірка засвоєння матеріалу попереднього уроку здійснюється у вигляді самостійної роботи (під копірку), 2 учні виконують її з варіантами за відкритою дошкою.

Самостійна робота

Варіант 1 [2]

1. Виконайте дії:

1) 3,87 + 32,496; 2) 23,7 – 16,48; 3) 20 – 12,345; 4) 35,493 + 4,037.

[1) 4,36 + 27,647; 2) 32,4 – 17,23; 3) 50 – 22,475; 4) 28,547 + 3,253.]

2. Розв'яжіть рівняння:

1) х + 2,34 = 6; 2) (2,34 + х) – 8,5 = 4,73.

[1) 40,18 – x = 6,291; 2) (x – 20,8) + 12,17 = 22,2]
Відповіді

Варіант 1. 1. 1) 36,366; 2) 7,22; 3) 7,655; 4) 39,53. 2.1) 3,66; 2) 10,89.

Варіант 2. 1. 1) 32,007; 2) 15,17; 3) 27,525; 4) 31,8. 2. 1) 33,889; 2) 30,83.


II. Актуалізація опорних знань учнів
Усні вправи

1. Обчисліть: 1) 0,3 + 0,4; 2) 0,8 + 0,6; 3) 0,6 + 0,4; 4) 1,3 + 0,5; 5) 8 + 0,7; 6) 1,23 + 5,46; 7) 4,1 + 2,59; 8) 3,2 – 1,8; 9) 5,4 – 0,6; 10) 3 – 0,2; 11) 1 – 0,1; 12) 10 – 9,5.

2. Які числа можна записати замість квадратиків, щоб рівності були правильними?

1) - + 0,3 = 1;

2) - + 0,35 = 1;

3) - + 0,009 = 1;

4) - + 0,35 = 0,8.

3. Обчислити найзручнішим способом:

1) (7 + 69) + 31;

2) 14 + (79 + 186);

3) 14 + 19 + 26 + 21;

4) 78 + 43 + 57 + 22.


III. Доповнення знань

- Розв'язання другого усного завдання показує учням, що в окремих випадках під час додавання десяткових дробів можна отримати натуральне число або десятковий дріб, кількість значущих цифр дробової частини якого менша кількості значущих цифр в дробових частинах доданків. Тому деякі дроби «більше підходять» до даних. На цій властивості базується застосування сполучного закону додавання.

Після цього розбирається приклади на застосування сполучного закону та деяких правил виконання додавання і віднімання.

Обчислити найзручнішим способом:

1. (3,25 + 0,419) + 6,75 = (3,25 + 6,75) + 0,419 = 10,000 + 0,419 = 10,419;

2. 4,56 + 0,333 + 0,44 + 0,067 = (4,56 + 0,44) + (0,333 + 0,067) = 5 + 0,4 = 5,4.

3. Спростити вираз: 2,46 + а + 81,139 + 14,8 = а + 98,399.

4. (4,12 + 0,116) – 1,12 = (4,12 – 1,12) + 0,116 = 3 + 0,116 = 3,116.

5. 0,844 – (0,244 + 0,018) = (0,844 – 0,244) – 0,018 = 0,6 – 0,018 = 0,600 – 0,018 = 0,582.

Зауваження. Можемо зазначити, що під час додавання натурального числа і десяткового дробу можна додати тільки цілі частини, а дробова частина не зміниться.

На первинне закріплення цього факту можна запропонувати усні вправи.

Знайдіть суму: 4 + 3; 4 + 0,3; 0,4 + 3; 0,04 + 3; 3,4 + 0,3.


IV. Формування вмінь

Розв'язання задач, які відібрані на урок. Задачі умовно можна поділити на групи за темами:

1. Формування вмінь застосовувати сполучний закон додавання десяткових дробів (№ 860, 862 (2-4)) та деяких властивостей віднімання (№ 871 (2,4)).

2. Задачі, що передбачають виконання додавання і віднімання десяткових дробів (№№ 854, 863, 868 (1-3), 869 (1-3)).

3. Рівняння і числові вирази на додавання і віднімання десяткових дробів (№ 856 (2, 6), 858 (3)).


V. Підсумок уроку

- Основний результат уроку: учні повинні розуміти — під час обчислення значення суми або різниці, що складається із трьох або більше чисел, перш ніж виконувати дії по порядку (зліва направо), треба пересвідчитись, що не можна замінити цей порядок на більш зручний.


VI. Домашнє завдання

п. 30, №№ 861; 870 (1-4); 871 (1; 3); 855; 850 (2).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити