МАТЕМАТИКА
Уроки для 5 класу

УРОК 91

Тема. Додавання і віднімання десяткових дробів


Мета: повторити з учнями задачі на рух за течією і проти течії річки; формувати вміння розв'язувати такі задачі, виконуючи додавання і віднімання десяткових дробів; відпрацювати навички виконання додавання і віднімання десяткових дробів.

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань.

Хід уроку

I. Перевірка домашнього завдання

№№ 854; 870; 861 є базовим завданням (їх аналоги внесені до тематичної контрольної роботи), тому перевірку розв'язання, і за необхідності, пояснення до розв'язання треба виконати обов'язково.


II. Відтворення знань
Усні вправи

1. Заповніть ланку обчислень:

2. Розв'яжіть рівняння:

1) 4,3 + х = 7,1;

2) 6,3 – х = 2,9;

3) х – 1,5 = 6,5.

3. Виконайте дії, обравши найзручніший порядок дій:

1) 3,3 + (0,7 + 5,2);

2) 3,3 + 5,9 + 0,1;

3) 3,3 – (0,1 + 0,3);

4) (3,3+ 0,1) – 0,3.

4. Обчисліть у метрах:

1) 5,2 м – 3 см;

2) 5,2 м – 3 дм;

3) 5,2 км – 3 м.


III. Доповнення знань

Учитель нагадує учням, що основні характеристики руху — відстань (S), швидкість (v) і час (t), пов'язані формулою S = vt, і за підручником (п. 30, приклад 2) знайомить учнів із різновидом руху, де швидкість може набувати різних значень — рух по річці (за наявності течії).

Учні знайомляться із поняттям власної швидкості (vвл.), швидкості течії (vт.) та швидкості за течією (vза т.) і проти течії (vпроти т.). Після чого в зошитах роблять записи.

vт.— швидкість течії річки;

vвл.— власна швидкість (швидкість у стоячій воді – озері);

vза т.= vвл.+ vт.— швидкість за течією;

vпроти т.= vвл.– vт.— швидкість проти течії.


IV. Закріплення знань. Формування вмінь

Основний вид задач,, що повинні бути розв'язаними на цьому уроці — задачі на рух (за течією та проти течії; №№ 841; 843; 845).

Також важливо закінчити формування вмінь виконувати завдання, що передбачають додавання і віднімання десяткових дробів, уміння виразити значення величин в різних одиницях вимірювання (№ 868 (4-6), 869 (4-6)).

Якщо залишиться час, можна запропонувати учням задачі пошукового змісту: № 865 (1; 3), 866 (1; 2), 867 (1, 2, 3), 856 (3,4).

Додатково на уроці розв'язується логічна задача на повторення: вставити пропущене число, або слово, або літеру:


МОСКВА

4,2 < х < 5,7

В

ХАРКІВ

2,3 < х < 4

?


V. Домашнє завдання

п. 30, №№ 842; 844; 846; 870 (5, 6); 864.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити