МАТЕМАТИКА
Уроки для 5 класу

УРОК 96

Тема. Множення десяткових дробів


Мета: вдосконалити знання учнів правилом множення десяткового дробу на 0,1; 0,01 і т. д.; закріпити знання правил множення десяткового дробу на 10n, на десятковий дріб і на 0,1; 0,01 і т. д. і ділення десяткового дробу на 10п; формувати вміння застосовувати ці правила для розв'язування завдань, що передбачає, крім усіх відомих раніше, застосування цих правил.

Тип уроку: засвоєння навичок та вмінь.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

Бажано ретельно перевірити виконання домашніх вправ на предмет засвоєння правил, розглянутих на попередньому уроці. Тому вчитель заздалегідь за відкритою дошкою записує відповіді до вправ домашньої роботи, і учні перевіряють або кожний свою роботу, або, за умови налагодженої парної форми роботи, зошити сусіда. Після перевірки домашнього завдання можна запропонувати учням самостійно виконати аналогічне завдання:


Варіант 1 [2]

1. Виконайте дії: 1) 2,53 × 10; 2) 2,53 × 100; 3) 2,53 × 1000.

[1) 1,78 × 10; 2) 1,78 × 100; 3) 1,78 × 1000.]

2. Виконайте дії: 1) 56,79 : 10; 2) 56,79 : 100; 3) 56,79 : 1000.

[1) 27,41 : 10; 2) 27,41 : 100; 3) 17,41 : 1000.]

3. Знайдіть добуток: 1) 0,3 і 1,7; 2) 3 і 1,7; 3) 1,5 і 0,18.

[1) 2,3 і 0,8; 2) 8 і 2,3; 3) 2,4 і 0,15.]


II. Застосування знань

Учитель пропонує учням такі завдання:

1) Використовуючи правило множення десяткових дробів, знайдіть добуток:

4,6 і 0,1; 4,6 і 0,01; 4,6 і 0,001.

(4,6 × 0,1 = 0,46; 4,6 × 0,01 = 0,046; 4,6 × 0,001 = 0,0046)

2) Використовуючи результат попереднього завдання, з'ясуйте, як змінилось місце коми в числі 4,6 при множенні цього дробу на 0,1; 0,01; 0,001? Зробіть висновок.

Висновок. Щоб помножити десятковий дріб на 0,1; 0,01; 0,001 і т. д., достатньо в цьому дробі перенести кому вліво відповідно на 1, 2, 3 і т. д. цифр.

На закріплення цього учням можна запропонувати вправу:

Знайдіть пропущені числа:

1) 35,1 × - = 0,351;

2) 436 × - = 0,436;

3) 6,58 × - = 0,658;

4) 65,8 × - = 6,58.

- Після розгляду особливого випадку множення десяткових дробів учитель робить зауваження: тепер відомо, як виконувати завдання на множення двох чисел із участю десяткових дробів. Але часто, розв'язуючи задачі, треба виконувати множення разом із додаванням і відніманням. Зрозуміло, що в цьому випадку можна використовувати звичайний порядок дій: спочатку виконуємо дії в дужках, потім множення і ділення (по порядку зліва направо), потім додавання і віднімання (по порядку зліва направо). Окремо можна згадати піднесення десяткового дробу до степеня.


I ІІ. Засвоєння знань, формування вмінь

Розв'язування вправ

1. Множення десяткового дробу на 0,1; 0,01; 0,001 і т. д.: №№ 885; 909.

2. Множення двох десяткових дробів: № 883 (2, 4, 6, 8).

3. Вирази на сумісні дії додавання, віднімання, множення десяткових дробів: №№ 887; 888; 907 (1).

4. Задачі на виконання додавання, віднімання і множення десяткових дробів № 893; 917; 921.


ІV. Домашнє завдання:

п. 31, №№ 886; 889; 908; 910; 918.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити