МАТЕМАТИКА
Уроки для 5 класу

УРОК 97

Тема. Множення десяткових дробів


Мета: розглянути способи застосування сполучної і розподільної властивостей множення при множенні десяткових дробів; формувати вміння раціоналізувати обчислення з використанням властивостей множення.

Тип уроку: застосування знань, навичок та вмінь.

Хід уроку

I. Перевірка домашнього завдання
Математичний диктант

Варіант 1 [2]

1. Обчисліть: 2,87 × 10 [6,75 × 10].

2. Виконайте ділення: 3,5 : 100 [0,82 :100].

3. Знайдіть добуток 0,34 × 0,1 [0,39 × 0,01].

4. Знайдіть значення добутку 3,1 і 4 [5,1 і 3].

5. Знайдіть значення виразу: 1,51 × 0,03 [1,31 × 0,04].

6. Сторони прямокутника мають довжину 7,05 м і 2,3 м. [5,07 і 3,2 м]. Знайдіть площу цього прямокутника.


II. Актуалізація опорних знань

Усні вправи

1. Обчисліть: 1) 25 × 78 × 4; 2) 2 × 49 × 50; 3) 49 × 9 + 21 × 9; 4) 316 × 5 – 216 × 5; 5) 3 × 5 × 8 × 3; 6) 36 × 125 × 8 × 3; 7) 211 × 18 + 211 × 12 – 200 × 30.

2. Спростіть вираз: 1) 2 × x × 15; 2) 6 × а × 13 × b; 3) 27x – 19x ; 4) 32у – 14у + у.

3. Виразити у м: 2 см; 25 см; 255 см; 2 м 3 см; 23 м 3 см.


ІІІ. Застосування знань

Після розв'язання усних вправ учні згадають, що при множені натуральних чисел в окремих випадках дуже доречним було використання властивостей множення:

1) переставної ab = ba ;

2) сполучної (ab) с = а (bс);

3) розподільної a (b + c) ab + ac, ab + ac = a (b + c).

Можна здогадатись, що й при множенні десяткових дробів ці властивості так само «спрацьовують». Тому достатньо буде розібрати біля дошки і записати в зошит розв'язання прикладів 1-4.

Приклад 1. Обчисліть зручним способом: 0,2 × 32,8 × 5 = 1 × 32,8 = 32,8.

Приклад 2. Спростіть вираз: 0,6а × 0,8b.

0,6а × 0,8b = (0,6 × 0,8) × (ab) = 0,48аb.

Приклад 3. Обчисліть значення виразу найзручнішим способом:

3,18 × 7,8 + 3,18 × 22 = 3,18(7,8 + 2,2) = 3,18 × 10 = 31,8.

Приклад 4. Спростіть вираз і обчисліть його значення: 0,13р + 0,47р, якщо р = 0,14.

0,13р + 0,47р = 0,6p, якщо р = 0,14, то 0,6p = 0,6 × 0,14 = 0,084.


IV. Засвоєння знань. Формування вмінь та навичок

Розв'язування вправ

1. Сполучна властивість множення: № 895 (2-4), 897 (1-7).

2. Розподільна властивість множення: №№ 899 (2-4), 911 (1), 913 (2; 3).

3. Розв'язування текстових задач на множення десяткових дробів: № 919.

4. Розвивальні вправи

1) На яке число можна помножити дріб:

а) 9,1; б) 0,4; в) 7,5, щоб добуток виявився натуральним числом?

2) Що більше: 0,2 × 3,43 × 0,6 чи 0,4 × 3,42 × 0,3? (Відповісти, не обчислюючи значень усіх виразів.)

3) Придумайте такі два числа, щоб їх добуток дорівнював:

а) 0,5; б) 0,111 і щоб в жодному з множників не зустрічалась цифра 1.


V. Підсумок уроку

Контрольні запитання

1. Як записати формулою:

а) переставну;

б) сполучну;

в) розподільну властивості множення?

2. Обчислити (спростити):

1) 0,2 × 3 × 0,5;

2) 0,2 × 0,3 + 0,2 × 0,7;

3) 0,2а × 0,5b;

4) 0,2а + 0,5b.


VI. Домашнє завдання

п. 31, №№ 896 (1; 2), 898, 900, 912 (1), 914.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити