МАТЕМАТИКА
Поурочні плани для 5 класів

Урок № 46

Тема. Розв’язування задач і виконання С/Р № 10


Мета уроку. Закріпити в учнів навички та вміння по темі: „Ділення десяткових дробів та округлення десяткових дробів”. Перевірити, як вони засвоїли вивчений матеріал, як уміють його застосовувати на практиці.


Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

Запитання для фронтального опитування.

1) Сформулюйте правило ділення на десятковий дріб.

2) Як поділити десятковий дріб на натуральне число?

3) Як поділити десятковий дріб на 10; 100; 1000?

4) Чи можна ділення на 0,1 замінити множенням на 10?

5) У яких випадках округлюють значення величин?

6) Сформулюй правило округлення десяткових дробів.

7) Що таке округлення з недостачею?

8) Що таке округлення з надлишком?


ІІ. Розв’язування вправ

Розв’язування вправ на дошці під керівництвом вчителя № 1224.


ІІІ. Самостійна робота № 12

Додатково № 1528, № 1529.


IV. Завдання додому

Тестові завдання і типові задачі сторінка 281.


V. Підсумок уроку

Вказівки та розв’язування

№ 1224

а). (6,8547 : 2,19 + 0,6039 : 5,49 + 2,042) 2,7 14,26

б). (0,9893 : 0,13 – 3,45) 62,9 – 7,105 : 70 261,56


№ 1528

23,83 + (X – 0,03 2,5) = 38,83

X – 0,075 = 38,83 – 23,83

X = 15 + 0,075 = 15,075


№ 1529

20 +X + X + 40 =180

2X + 60 = 180

2X = 120

X = 60

60 + 40 = 100


20

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити