МАТЕМАТИКА
Поурочні плани для 5 класів

Урок № 49

Тема. Середнє арифметичне


Мета уроку. Вироблення навичок знаходження середнього арифметичного.


Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

1. Наявність письмового завдання перевіряють чергові або консультанти.

2. Перевірка письмового завдання.

У правій колонці знайдіть відповіді до прикладів на знаходження середнього арифметичного, які розташовано в лівій колонці.


Приклади Відповіді

1 . 3, 5, 7 1. 3

2. 2, 7, 5, 2, 4 2. 5

3. 3,5; 2,5; 3 3. 21

4. 110; 200 4. 4

5. 10, 20, 30, 40, 5 5. 155

6. 23,4; 18,7; 19,6; 20,8 6. 20,625


Усі подають відповідь за допомогою сигнальних карток: 1, 2, 3 ...

3. Теоретична розминка:

А) Що таке середнє арифметичне кількох чисел?

Б) Чому дорівнює середнє арифметичне чисел а і b?

В) Чому дорівнює середнє арифметичне чисел а, bі с?


ІІІ. Розв’язування вправ на дошці під керівництвом вчителя

№ 1549

№ 1564

Розв’язання: х – третє число

(х + 80,7 + 89,4) : 3 = 83,5

х + 80,7 + 89,4 = 83,5 × 3

х + 170,1 = 250,5

х = 250,5 – 170,1

х = 80,4

Відповідь: 80,4


№ 1565

Розв’язання:

150 + 97 = 247 (га) – площа господарства

32,7 × 150 = 4905,0 (ц) – врожай, зібраний з площі 150 га

35,8 × 97 = 3472,6 (ц) – врожай, зібраний з площі 97 га

4905,0 + 3472,6 = 8377,6 (ц) – вся зібрана пшениця

8377,6 : 247 ≈ 33,9 (ц) – середня урожайність з 1 га.


№ 1566

Розв’язання:

х – перше число

(х + 17) – друге число

(х + х + 17) : 2 = 125

х + х + 17 = 250

2х = 250 – 17

2х = 233

х = 116,6

116,5 – перше число

116,5 + 17 = 133,5 – друге число


№1567

№1570

Розв’язання:

х – перше число

5х – друге число

(х + 5х) : 2 = 42

х + 5х = 42 × 2

х + 5х = 84

6х = 84

х = 14

14 – перше число

14 × 5 = 70 – друге число


ІV. Робота в групах

Клас поділено на групи різнорівневого складу. Усі групи одержують однакове завдання, воно записане на дошці або на картках. Усі члени групи повинні уміти розв’язувати усі запропоновані завдання.

По закінченню роботи вчитель викликає до дошки по одному представнику групи для розв’язування завдань. Інші члени групи рецензують відповіді:

1. Автомобіль їхав 3 год. зі швидкістю 62,5 км/год. і 2 год. зі швидкістю 62,5 км/год. Знайдіть середню швидкість автомобіля.

2. Середнє арифметичне чисел 3,7 і х дорівнює 2,15. Знайдіть число х.

3. Знайди середнє арифметичне чисел: 2,45; 3,12; 3,85; 4,33 і округли його до десятих.

4. Врожайність буряків на ділянці площею 34,5 га склала 28, 6 т з 1 га, а на ділянці площею 17,5 га – 31,2 т з 1 га. Знайди середню врожайність буряків на площі цих ділянок.


V. Домашнє завдання

§34, № 1563, 31568, № 1569.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити