МАТЕМАТИКА
Поурочні плани для 5 класів

Урок № 58

Тема. Розв'язування вправ


Мета уроку. Закріпити навички знаходження відсотків від числа.


Хід уроку

І. Повторення вивченого матеріалу

1) Запитання до класу: Як обчислити відсотки від числа?

2) Усні вправи.

Знайти : 1. 5% від числа 100, 300, 500,;

2. 50% від числа 70, 400, 1000,

3. 200% від числа 40, 200, 600.


ІІ. Перевірка домашнього завдання

На дошці записано завдання, аналогічні домашнім. Учні виконують роботу під копіювальний папір на двох аркушах паперу, потім один аркуш здають учителеві, а другим обмінюються з товаришем по парті. Учні перевіряють роботу сусіда і здають її учителеві. За роботу учень отримує дві оцінки: за розв'язання вправ і перевірку роботи сусіда.

Завдання.

Варіант 1.

1. Знайди:

а) 20% від 60;

б) 5% від 300;

в) 42% від 250.

2. Від перегонки нафти утворюється 30% газу. Скільки гасу можна отримати, перегнавши 30 т нафти?


Варіант 2.

1. Знайди:

а) 75% від 120;

б) 3% від 500;

в) 85% від 240.

2. В автопарку 180 автомашин з них 80% вантажні. Скільки вантажних автомобілів в автопарку?


Розв'язування вправ.

Письмово №№ 1650, 1651 (завдання з поясненням записують на дошці та в учнівських зошитах). № 1653 учитель заздалегідь на зворотній стороні дошки виконує завдання з помилками. Учні шукають помилки і самостійно розв'язують задачу, працюючи в парах.

Учень, який правильно виконав завдання, записує його на дошці і виправляє помилки, допущені вчителем.

Усно № 1663.

Письмово № 1667 (завдання з поясненням записують на дошці та в учнівських зошитах).


IV. Підсумок уроку


V. Домашнє завдання

§ 37, №№ 1652, 1660, 1665, 1668.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити