МАТЕМАТИКА
Поурочні плани для 5 класів

Урок №17.

Тема. Координатні промені і шкали


Мета. Формувати уміння та навички учнів накреслити координатний промінь , позначати точки із координатами , визначати ціну поділки . Розвивати уяву , виховувати охайність та відповідальність.

Обладнання: кодоскоп.


Хід уроку

І. Організація класу.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

1.Фронтальне опитування:

а) що таке координатний промінь?

б) що таке координата точки координатного променя?

в) чим відрізняється координатний промінь від променя?

г) які з точок К(18) чи А(81) ближче розміщена до точки О(0)?

д) які бувають шкали?

е) що таке: велика поділка, мала поділка?

є) від чого походять назви: шкапа , градус?

ж) назви прилади, які мають шкали?

2. Розв’язування вправи № 319, 320 (усно).


ІІІ. Розв’язування тренувальних вправ.

Завдання № 329 (завдання на розвиток уваги та вміння користуватися секундоміром).

Практичне завдання № 331 ( на знаходження ціни поділки).

Відповідь: ціна поділки 10 одиниць, 1 відрізок дорівнює 2 см.

№ 332. а) О (0), А(3), АО = 6 см;

б) О(0) і В(7), ОВ = 7 2 = 14 см;

в) А(3) і В(7), АВ = 8 см;

г) К(14) і Р(18), КР = 8 см;

№ 333. М(14) і Н(19), МН = 20 см;

а) довжина одиничного відрізка 20: 5 = 4 (см);

б) довжина відрізків ОН і ОМ : ОН = 14 ∙ 4 = 56 см; ОМ = 19∙ 4 = 76 см;

в) К(20) і Н(19); КН = 4 см;

г) М(14) і К(20); МК = 24 см;

№335. А(17) і В(25), С(?), знайти координату точки С, яка є серединою відрізка АВ.

АВ = 25 – 17 = 8; 8 : 2 = 4; С(21).


ІV. Підсумок уроку.


V. Домашнє завдання.

§7. № 330, 334, 336, 338(б, в), 342 (додаткове).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити