МАТЕМАТИКА
Поурочні плани для 5 класів

Урок № 18.

Тема. Кути та їх міри


Мета. Засвоїти поняття кута градусної міри кута, променя, що проходить між сторонами кута; вимірювати кути; записувати кути з малюнка; застосовувати властивості кутів до розв’язання задач, розвивати увагу та допитливість, виховувати інтерес до математики.

Обладнання: кодоскоп


Хід уроку

І. Організація класу


ІІ. Перевірка домашнього завдання. Двоє учнів розв’язують на дошках домашні завдання №338 «в» та № 336. У цей час решта учнів працюють із картками (індивідуальні диференційовані завдання).


Картка №1

1. Накреслити координатний промінь, одиничний відрізок якого дорівнює 1см. Позначити на ньому буквами точки: А (8), С (3), D (9), М (7), В(15).

2. Визначити координати точок зображених на малюнку та знайти одиничний відрізок.
Картка №2

1. Накреслити координатний промінь, одиничний відрізок якого дорівнює 1см. Позначити на ньому буквами точки А (7), В (2), О (0), К (11).

2. Визначити координати точок зображених на малюнку та знайти
ІІІ. Сприймання та усвідомлення нового матеріалу.

1. Самостійна робота з підручником за планом:

1). Означення кута.

2). Елементи кута .

3). Позначення кута.

4). Розгорнений кут.

5). Вимірювання кутів

2. Перевірка самостійної роботи (використовуємо кодоскоп).

1). Назвіть кути зображені на малюнках.

2). Назвіть елементи кутів.

3). Який з променів проходить між сторонами кута (аb).

4). Що означає: « Промінь проходить між сторонами кута »?

5). Які промені проходять між сторонами кута:

а) (аb);

б) (СОК);

в) (mn) ?


ІV. Осмислення вивченого матеріалу.

1. Практична робота №1

1). Проведіть пряму.

2). Позначте на ній яку-небудь точку.

3). Чи є утворена фігура кутом.

2. Практична робота №2

1). Знайдемо величину побудованого кута.

2). Який прилад використаємо для вимірювання величини кута.

3). Визначте міру кута на мал. 53.

4). Які ще є кути?

5). Виконати завдання №349. Користуючись лінійкою та лініями в зошиті побудувати прямий кут та його бісектрису.

3. Розв’язування вправ №343 – 345 усно №348, 352 – 354 самостійно.Колективне розв’язання №368


V. Підсумок уроку.

Засвоїли поняття кута, градусної міри кута, навчились вимірювати за допомогою транспортира величину кута.


VІ. Домашнє завдання.

§8, №350, 351, 356, 357, 367(повторення).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити