МАТЕМАТИКА
Поурочні плани для 5 класів

Урок № 25

Тема. Розв’язування вправ


Мета уроку. Вироблення навичок і вмінь учнів розв’язувати вправи і задачі на застосування законів множення. Сприяти розвитку логічного мислення. Виховувати культуру мови.


Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

1. Аналіз і корекція помилок, допущених в міні-самостійній роботі.

2. Усний рахунок.

№ 446. Добуток яких чисел дорівнює: а). 15; б). 49; в). 11.

15 = 3 . 5 = 15 . 1; 49 = 7 . 7 = 49 . 1; 11 = 11 . 1.

№ 447. Добуток яких двох рівних чисел дорівнює: а). 81; б). 144; в). 121.

№ 448 Добуток яких трьох однакових чисел дорівнює: а). 27; б). 125; в). 8000.

ІІ. Застосування законів множення для раціональних обчислень.

№ 460 усно

№ 462 колективно (із записом на дошці).

а). 115 . 27 + 385 . 27 = 27(115 + 385) = 27 . 400 = 10800

№ 463, 464 – усно.

№ 465 з коментуванням.

№ 480, 482, 483 – самостійно.

№ 491. Розв’язати рівняння – колективно

5х + 15х = 40

х(5 + 15) = 40

20х = 40

х = 40 : 20

х = 2.

№ 492б

25 . у . 40 = 125 . 16

1000у = 2000

у = 2000 : 1000

у = 2.

№ 497 з коментуванням.


ІІІ. Підсумки


IV. Домашнє завдання.

І гр. № 461, 466; ІІ гр. 478, 49, 481, 490.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити