МАТЕМАТИКА
Поурочні плани для 5 класів

Урок № 39

Тема. Числові й буквені вирази


Мета уроку. Засвоїти з учнями поняття числового та буквеного виразів, вміння дотримуватись загальноприйнятого порядку дій під час знаходження їх значень. Розвиватиусний рахунок, пам’ять. Виховувати інтерес до оволодіння знаннями.

Обладнання. Таблиця „Порядок дій”, підручник.


Хід уроку

І. Повідомлення теми, мети уроку.


ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Вступна бесіда вчителя про роль теми „Числові і буквені вирази” в курсі математики 5 класу.


ІІІ. Вивчення нової теми.

1. Повторення та розкриття основних відомостей про числові вирази.

а) Якими знаками дій можна сполучити два і більше чисел?

б) Наведіть приклади числових виразів без дужок, з дужками, з квадратом чи кубом.

в) Який загальноприйнятий порядок дій вам відомий?

2. Робота з міні-таблицею „Порядок дій” (таблиця роздана кожному учневі)


Подпись: Порядок дій
Додавання і віднімання – дії І-го ступеня
Множення і ділення - дії ІІ ступеня.
1.	Якщо вираз має дії одного ступеня і не має дужок, то дії виконуємо в тій послідовності, в якій вони записані: зліва на право.
2.	Якщо вираз має дії різних ступенів і не має дужок, то спочатку виконуємо дії ІІ ступеня.
3.	Якщо у виразі є дужки, то спочатку виконуємо дії в дужках, а потім – інші, при цьому використовуємо правило 1 і 2.
4.	Якщо у виразі є степінь, то спочатку підносять числа до квадрата чи куба, потім – перемножують чи ділять, нарешті – додають чи віднімають, враховуючи при цьому першість виконання дій у дужках.
5.	Вираз (1+6 . 3):0 не має числового значення, так як на нуль ділити не можна.3. Робота з підручником, с.120

Аналіз обчислення виразу 49+(783-23):23

4. Що таке буквені вирази. Наведення прикладів. Особливості у записі буквених виразів: 3х, (2+х)а.

5. Зразок обчислення буквеного виразу.

Обчислити значення виразу 2а+3, якщо а =17.

6. Повторення переставного та сполучного законів множення.

7. Спрощення буквених виразів: 5х4 = 20х; 6х + 8х = 14х; 21х - 10х = 11х; 5х + х = 6х.


IV. Робота з підручником.

Перевір себе (учні дають відповідь на запитання 1-4, с.121).


V. Виконаємо разом

Колективне обговорення розв’язків вправ 1-3 із с.122.


VI. Первинне застосування нових знань.

(Пробні вправи із рівня А)

а) Усні вправи - № 652, № 655.

б) Письмові вправи - № 661 – 663, 665, 667, 668, 670 – 677.


VII. Підсумок уроку.

1. Повторення таблиці „Порядок дій”

2. Усні вправи.

Спростіть вираз: а) 4х ∙ 4.

А) 8х; Б) 16х; В) 16.

б) 215х - 110х.

B) 105; Б) 195 х ; В) 105х.


VIII. Домашнє завдання.

§ 14. № 664, 666, 669 , 673, 674, 704.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити