МАТЕМАТИКА
Поурочні плани для 5 класів

Урок №40

Тема. Числові й буквені вирази


Мета уроку. Сформувати в учнів поняття формули, зокрема, шляху. Забезпечити формування навичок і вмінь обчислювати значення числових та буквених виразів, спрощення буквених виразів. Показати можливості їх застосування в практичній діяльності. Розвивати логічне мислення, виховувати наполегливість в оволодінні знаннями з математики.

Обладнання. Таблиця „Порядок дій”.


Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання.

1) Повторення таблиці „Порядок дій”: спочатку робота в парах, а потім використати „Карусель” (для збирання інформації з даної теми).

2) Відтворення на дошці трьома учнями розв’язків вправ № 666, 669, 673.


ІІ. Повідомити тему, мету уроку.


ІІІ. Сприймання та усвідомлення поняття формули.

1. Робота з підручником, с. 121 (передостанні два абзаци).

2. Задача. Швидкість пішохода 5км/год. Яку відстань пройде пішохід за 4 год.

5 ∙4 = 20 (км )

3. Аналіз формули S = V ∙t . Щоб знайти пройдений шлях, треба швидкість помножити на час руху.


IV. Усні вправи: № 658 – 660.


V. Тренувальні вправи.

1) № 677, 681, 682, 684 – із записом на дошці.

2) № 679 (б) – під коментування учня.

3) № 685 (б) – самостійно із наступною взаємоперевіркою,

4) № 687 – 688(б) – із записом на дошці.

5) №689 –колективно.


VI. Домашнє завдання

§ 14. № 678, 680, 683 – І рівень, № 683, 686, 703 – ІІ рівень.


VII. Підсумок уроку.

1. У 6 класі а учнів, а в 5 – на 3 менше. Скільки учнів в обох класах?

А) а - 3; Б) а + 3; В) а + (а - 3) ; Г) а + (а + 3 ).

2. Прочитай вирази: 3∙ 7; 30 : 7; 18а; 14а – 4; 60 + 3∙ 7; 3а + 25.

3. Оцінити роботу класу, окремих учнів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити