МАТЕМАТИКА
Поурочні плани для 5 класів

Урок № 48

Тема: Многокутники. Розв’язування задач


Мета. Формувати в учнів уміння розв’язувати вправи з теми «Многокутники», сприяти формуванню практичних навичок під час виконання вправ.

Форми роботи: фронтальне опитування, виконання тренувальних вправ, індивідуальна робота біля дошки

Обладнання: лінійка, кольорова крейда, косинець.

Тип уроку: Урок знань і формування навичок та умінь.


Як користь з того, що ти багато знав, якщо не зумів застосувати своїх знань до своїх потреб.

(Франческо Петрарка)


Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань і практичного досвіду учнів

Наявність письмового домашнього завдання перевіряють чергові учні.

Проводиться формування опитування «Ти – мені, я – тобі». Учні вдома підготували запитання з теми. На уроці учні об’єднуються у дві команди. Спочатку перша команда ставить запитання, друга відповідає. Потім навпаки.

II. Мотивація навчальної діяльності учнів і повідомлення теми уроку

Досягти успіху можна лише тоді, коли є мета «Досягнення успішного результату під час розв’язування задач – зовсім не привілей математики усе людське життя – це не що інше, як бажання досягти успіху в розв’язуванні все нових питань та проблем»

III. Первинне застосування здобутих знань (пробні вправи)

Усне розв’язування вправ

№ 753

Якщо сторони МВ і ВС трикутника МВС рівні, то такий трикутник називається рівнобедреним.

МС – основа трикутника МВС.

МВ і ВС бічні сторони

№ 754

Якщо одна сторона трикутника дорівнює 5 см, а дві ніші – по 10 см, то його периметр буде дорівнювати:

Р= 5 см + 10 см + 10 см = 25 см.

Р – периметр.

Відповідь: 25 см.

IV. Застосування учнями вправ і дій в стандартних умовах (тренувальні вправи)

№ 765

Для того, щоб перевірити, який буде трикутник рівносторонній чи рівнобедрений, потрібно визначити периметр.

Якби трикутник був рівносторонній з стороною 12см, то Р= 3 * 12см = 36 см

Не може бути, бо 36 см < 40 см.

Сторона дорівнює 16см, то Р= 3 * 16 см = 48 см

48 см > 46 см

Цей трикутник з такими сторонами не може бути рівностороннім.

Нехай бічні сторони рівнобедреного трикутника дорівнюють по 12 см, а основа 16 см, тоді

Р= 12 см + 12 см + 12 см = 40 см

Розглянемо ще один випадок.

Нехай основа трикутника дорівнює 12 см, а бічні сторони по 16 см, тоді

Р= 12 см + 16 см + 16 см = 44 см

44 см > 40 см

Трикутник з такими сторонами не може бути рівнобедреним.

Відповідь: якщо довжина сторін трикутника дорівнює 12 см і 16 см, а периметр – 40 см, цей трикутник може бути рівнобедрений з бічними сторонами по 12 см, а основа 16 см.

№ 766Овал: В


∆АВС – рівнобедрений

АС = 7 дм

АВ = ВС > АС на 4 дм

Р∆АВС- ?

Р∆АВС= АВ + ВС + АС

АВ = ВС - ?

АВ = ВС = АС + 4дм = 7 дм + 4 дм = 11 дм

Р∆АВС= 11 дм + 11 дм + 7 дм = 29 дм

Відповідь: 29 дм.


V. Творче перенесення знань, навичок і вмінь у змінені умови

№ 768

Якщо сторона рівностороннього трикутника дорівнює а, то його Р = а + а + а = 3а

а). На скільки периметр цього трикутника більший від його сторони: 3а – а = 2а

б). У скільки разів сторона цього трикутника менша від його периметра: 3а : а = 3(рази)

Відповідь:

а). Р цього трикутника більший від його сторони на 2а;

б). сторона цього трикутника менша від його периметра у 3 рази.

№ 769

Учні дають пояснення до задачі

а). Основа рівнобедреного трикутника не може бути втричі коротшою за бічну сторону, бо кожна сторона трикутника менша від суми двох йог сторін (до основи додається, ще більша сторона).

б). Основа рівнобедреного трикутника може бути втричі довшою за бічну сторону.

№ 770

Якщо основа рівнобедреного трикутника дорівнює 7см, то бічна сторона дорівнює: (29 - 7) : 2 = 22 : 2 = 11(см)

Відповідь: бічні сторони рівнобедреного трикутника дорівнюють по 11см.

№ 787

Нехай х – довжина ІІ частини дроту,

х + 7 – довжина І частини дроту,

х - 7 – довжина ІІІ частини дроту.

Складаємо рівняння

х + х + 7 + х – 7 = 27

3х = 27

х = 27 : 9

х = 9 м – довжина ІІ частини

х + 7 = 9 м + 7 м = 16 м – довжина І частини дроту,

х - 7 = 9 м – 7 м = 2 м – довжина ІІІ частини дроту.

Відповідь: 9 м, 16 м, 2 м.

VI. Підсумки уроку. Повідомлення домашнього завдання

На цьому етапі уроку необхідно з’ясувати усвідомлення учнем здобути результатів, що досягаються шляхом усного та письмового обговорення.

Дати відповідь на запитання:

1. Що було головним на уроці?

2. Що було цікавим?

3. Що пізнали нового?

4. Де можна застосувати ці знання?

Вивчити §16. № 767, 771, 774, 786.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити