МАТЕМАТИКА
Поурочні плани для 5 класів

Урок № 53

Тема. Площа прямокутника


Мета. Ввести поняття площі, площі прямокутника, квадрата, одиниці вимірювання площ. Навчити учнів застосовувати даний теоретичний матеріал до розв’язування задач.

Обладнання: лінійка, транспортир, таблиці, кольорова крейда.

Форми роботи: фронтальне опитування-гра «Хто сильніший», робота з підручником, індивідуальна робота з , колективна робота.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.


Інтерес до учіння – важливий стимул навчальної діяльності учнів.

(В.О. Сухомлинський)


Хід уроку

I. Актуалізація чуттєвого досвіду і опорних знань

Провести аналіз самостійної роботи, звернути увагу учнів, на типові помилки, які допустили учні під час виконання роботи.

Фронтальне опитування

Що відомо учням про площу і площу прямокутника з початкових класів.

Гра «Хто сильніший»

Учням пропонується дати відповідь на теоретичні та практичні запитання. Якщо учень відповідає на запитання. Якщо учитель відповідає на запитання не правильно, то воно переходить до наступного учня. Учні мають змогу збільшити кількість балів протягом уроку.

Запитання

1. Що це за величина площа?

Площа – це величина, яку можна не тільки порівнювати, а й вимірювати.

2. Які ви знаєте одиниці вимірювання площі?

1 мм2, 1 см2, 1 дм2, 1 а, 1 Га, 1 км2

3. Дати характеристику одиниць вимірювання площі?

1 мм2– це площа квадрата зі стороною 1 мм.

1 см2– це площа квадрата зі стороною 1 см,

1 дм2– це площа квадрата зі стороною 1 дм,

1 м2– це площа квадрата зі стороною 1 м,

1 Ар(а) – це площа квадрата зі стороною 10 м,

1 Га (Гектар) – це площа квадрата зі стороною 100 м,

1 км2– це площа квадрата зі стороною 1км.

4. Чому дорівнює площа прямокутника?

Площа прямокутника дорівнює добутку двох чисел, які позначають довжину і ширину.

5. Обчислити площу прямокутника зі сторонами 3 см і 5 см.

II. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми, мети, завдань уроку

III. Сприймання і усвідомлення учнем нового матеріалу

Робота з підручником.

План

1. Площа многокутника (багатокутника).

2. Одиниці вимірювання площі (Що нового тут).

3. Що означає визначити площу фігури?

4. Як позначають сторони прямокутника?

5. Як знайти площу прямокутника?

6. Формула площі прямокутника.

7. Як обчислити площу квадрата?

8. Формула площі квадрата?

9. Одиниці вимірювання площі.

IV. Осмислення об’єктивних зв’язків і взаємозв’язків

Стор.156 виконаємо разом.

№ 825, №826 – усно.

V. Узагальнення і систематизація знань

№ 829

а = 12 м, b = 57 м

S = а * b

S = 12 м * 57м = 684 м2

Відповідь: 684 м2.


№830

а = 18 см

b> а на 5см

S- ?

S = а * b

В = а + 5 = 18 + 5 = 23(см)

S = 18 см * 23см = 414 см2

Відповідь: 414 см2.

№831

а = 14 см

b> а в 3 рази

S = а * b

В = а * 3 = 14 * 3 = 42(см)

S = а * b = 14 * 42 = 588(см2)

Відповідь: 588 см2.


№833

Рквадрат= 248 дм

S = Рквадрат: 4 = 248 : 4 = 62(дм)

Sквадрат= а2= 62 * 62 = 3844(дм2)

Відповідь: 3844 дм2.

№834

Sквадрат= 900см2

а - ?

Sквадрат= а2

900 = а2

а = 30(см)

Відповідь: 30 см.

№836

Рпрямокутника= 26см

а = 4 см

Знайти: Sпрямокутника- ?

Sпрямокутника= а * b

В - ?

Рпрямокутника= (а + b) * 2

26 = (4 + b) * 2

13 = 4 + b

В = 13 – 4 = 9(см)

Sпрямокутника= а * в = 4 * 9 = 36(см2)

№838

а = 3 м2 дм = 32дм

b = 2м5дм = 25дм

Sпрямокутника- ?

Sпрямокутника= а * b

Sпрямокутника= 32 дм * 25дм = 800 дм2

Відповідь: 800 дм2.

№839

а > b на 11см

Рпрямокутника= 62 см

Знайти: Sпрямокутника- ?

Sпрямокутника= а * b

Нехай а = х, тоді b= х + 11

Рпрямокутника= (х + х + 11) * 2

62 = (2х + 11) * 2

31 = 2х + 11

2х = 31 – 11

2х = 20

х = 20 : 2

х = 10(см) – ширина

х + 11 = 10 + 11 = 21(см) – довжина

S = а * в = 10 * 21 = 210(см2)

Відповідь: 210 см2


№841

Якщо кожну сторону збільшити вдвічі, то площа прямокутника збільшиться в 4 рази (учні виконують малюнок).

№842

Якщо одну сторону прямокутника збільшити вдвічі, а другу не змінювати, то площа прямокутника збільшиться в два рази.

№944

Якщо сторона одного квадрата 18м, а другого 6м. (18 : 6 = 3 рази – сторона одного трикутника більша як другого). Площа першого квадрата більша за площу другого у 3 * 3 = 9 раз.

№845

аквадрат= 1 дм = 10см

Sквадрат= а2= 10 см * 10см = 100 см2

апрямокутника= 1 м * 100см

впрямокутника= 1 см

Sпрямокутника= а * b = 100см * 1 см = 100см2.

Відповідь: площі будуть однакові.


№847

Яка площа одного аркушу паперу?

30 см * 20см = 600 см2

Яка загальна площа паперу в папці?

600 см2* 250 = 150000см2.

Відповідь: 150000 см2.

VI. Підсумки уроку. Домашнє завдання

§18. №832, 835, 837, 840, 843, 846, 863.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити