МАТЕМАТИКА
Поурочні плани для 5 класів

Урок № 54

Тема. Площа прямокутника. Розв’язування задач і вправ


Мета. Вдосконалювати уміння учнів розв’язувати задачі на визначення площі прямокутника і квадрата. Розвивати логічне мислення і культуру математичної мови і записів. Виховувати інтерес до математики, самостійність, взаємодовіру.

Обладнання: лінійка, транспортир, таблиці, кольорова крейда.

Форми роботи: дидактична гра, «Геометричний пошук».

Очікуваний результат:

Після цього уроку учні зможуть:

Визначати площу фігури.

Знаходити площу прямокутника та квадрата.

Знаходити одиниці вираження площ земельних ділянок.


Потрібно всіма засобами навчати мистецтву доводити, - не забуваючи – при цьому і про мистецтво додумуватись.

(Д. Пайа)


Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань

Чергові учні перевіряють наявність в учнів домашнього завдання.

Фронтальне опитування

Що таке одиничний квадрат?

Що означає визначити площу фігури?

За яким правилом знаходять площу прямокутника?

Записати формулу для обчислення площі прямокутника, квадрата.

Назвати одиниці виміру площі.

II. Розв’язування вправ (усно)

№ 827

1 м2= 10000 см2

1 дм2 = 100 см2

№ 828

а = х, b = 2х

S = а * b =х * 2х = 2х2 (см2)

III. Закріплення вивченого матеріалу

№848


а = 2 м = 20дм

в = 3 м 4дм = 34 дм

Sкімнат- ?

S = а * b

S = 34 * 50 = 1700(дм2)


Відповідь: 1700 дм2

№849

Якщо площа прямокутника дорівнює 40 см2, то його сторони – 4 і 10 см – неправильне.

№450

8 м * 7м = 56м2– площа класу.

56м2: 28 = 2м2– припадає на одного учня.

Відповідь: 2 м2.

№ 851

4 м * 5м = 20м2– площа І кімнати

4 м * 4м = 16м2– площа ІІ кімнати.

20 м2+ 16м2+ 24 м2= 60м2загальна площа квадрату.

Відповідь: 24 м2.

№852


а = 60 м

b= 25м

S- ?

S – а * b

S = 60 м * 25м = 1500 м2= 15а

Відповідь: 15а.


№854


а = 1 км = 1000м

в = 750 м

скільки треба пшениці?

1000 м * 750м = 750000 м2= 75га

120 кг * 75 = 9000кг = 9т – потрібно зерна.

Відповідь: 9т.


№857

а = 3 см

в = 4 см

а = 6дм

в = 8 дм

а = 12 м

в = 17 м


Відповідь: 6см2, 24дм2, 102 м2.

№858 (Практичне завдання)

№861

АВС D – квадрат

Sквадрат= 36см2

Рпрямокутник= 2(а + b)

Рпрямокутник= 2(3 + 6) = 18(см)

Відповідь: 18 см.


№864

а + 2b, якщо а = 2796, b = 372

а + 2b = 2796 + 2 * 382 = 3540

№865

2 * 252= 2 * 625 = 1250

133= 13 * 13 * 13 = 2197

103– 102 = 1000 – 100 = 900

IV. Підсумки уроку

Підбивається підсумок роботи команд, визначається особиста першість, виставляються оцінки, проводиться самооцінка учнів.

V. Домашнє завдання

§18. № 847, 853, 855, 856, 859, 862, 868.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити