МАТЕМАТИКА
Поурочні плани для 5 класів

Урок № 60

Тема. Підсумкова контрольна робота


Мета. Перевірити якість засвоєння знань, умінь і навичок учнів по темі „Прямокутний паралелепіпед, куб. Формули об’ємів прямокутного паралелепіпеда і куба”. Розвивати відповідальне відношення до своєї роботи, навички до самостійності. Виховувати в учнів прагнення в досягненні вищих результатів навчання.

Тип уроку: урок контролю знань, умінь, навичок.


Хід уроку

І. Повторення матеріалу.

1. Назвати одиниці вимірювання довжини, площі, об’єму.

2. Які виміри потрібно зробити, щоб виміряти периметр квадрата і прямокутника, площу квадрата і прямокутника, об’єм куба та прямокутного паралелепіпеда.

3. За якими формулами обчислюють площу прямокутника та квадрата, об’єм куба та прямокутного паралелепіпеда.


ІІ. Контрольна робота.

на 4, 5, 6 балів.


І варіант

1. Знайти площу квадрата, сторона якого дорівнює 14 см.

2. Побудуй прямокутний паралелепіпед, познач його вершини. Виміряй довжину, ширину і висоту та обчисли його об’єм.

3. Вирази в метрах

7 км; 2 км 150м; 18 км 14 м.

ІІ варіант

1. Знайти площу прямокутника, сторони якого дорівнюють 11 см і 16 см.

2. Побудуй куб, познач його вершини. Виміряй довжину, ширину і висоту та обчисли його об’єм.

3. Вирази в грамах

40 кг; 13 кг 150 г; 9 кг 3 г.


на 7, 8, 9 балів.


І варіант

1. У скільки разів об’єм прямокутного паралелепіпеда, виміри якого 9 дм, 10 см, 200 мм, більший за об’єм куба з ребром 10 см.

2. Об’єм прямокутного паралелепіпеда 71400 см3. Знайти його висоту, якщо його довжина = 1 м 70 см, а ширина - 3 дм.

3. Виконати дії

11 км + 33 м + 18 дм + 3 см

ІІ варіант

1. Знайти різницю об’єму прямокутного паралелепіпеда, виміри якого 24 см, 2 дм, 1м і об’єму куба, ребро якого 12 см.

2. Площа основи прямокутного паралелепіпеда 132 см2, а об’єм - 1716 см3. Яка його висота.

3. Виконати дії

2 т + 15 кг + 300 г + 7 ц


На 10, 11, 12 балів.


І варіант

1. У холодильнику зберігають лід, що має форму паралелепіпеда з розмірами 8 дм, 60 см, 4 дм. Скільки води заморозили, коли відомо, що 1 дм3льоду утворюється з 900 г води.

2. Знайти площу поверхні прямокутного паралелепіпеда, довжина якого - 8 см, ширина - 6см, висота - 11 см. Знайти суму довжин всіх його ребер.

3. Порівняти 3 год. 15 хв. і 3620 сек.

4. Скласти 3 рівних квадрати з 11 сірників.

ІІ варіант

1. Каменерізальна машина ріже камінь на блоки, які мають форму прямокутного паралелепіпеда з розмірами 4 дм, 20 см. 10 см. Яку масу має блок, якщо маса 1 м3каменю 2500 кг?

2. Знайти суму довжин всіх ребер прямокутного паралелепіпеда висотою - 12 см, шириною - 5 см, довжиною - 7 см. Визначити площу його поверхні.

3. Порівняти 72 км/год. і 21 м/с.

4. Із 6 сірників скласти 4 рівносторонніх трикутники.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити