МАТЕМАТИКА
Поурочні плани для 5 класів

Урок № 2

Тема. Розв’язування вправ на дроби


Мета уроку. Закріпити знання учнів з читання та запису дробів, запису часток і натуральних чисел у вигляді дробу, знаходження дробу від числа, розвивати логічне мислення, виховувати культуру денного та писемного мовлення, розумову культуру.


Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

Зібравши зошити з домашнім завданням, учитель проводить математичний диктант.

- Математичний диктант

- Схема проведення диктанту

1. Клас працює за двома варіантами. Завдання для другого варіанта наведені у квадратних дужках.

2. Два учні (по одному від кожного варіанта) викликаються до дошки, решта працює у зошитах.

3. Проводиться взаємо перевірка в парах звіряючись з дошкою.

4. Максимальна оцінка-12 балів, оцінки виставляються в обов’язковому порядку.

5. Після оцінювання результатів диктанту учитель підводить підсумки, звертаючи увагу на завдання, які викликали затруднення.


Запитання.

1. Запишіть дроби: одна третя [дві сьомих], дві дев'ятих (п’ять шостих).

2. Назвіть чисельних і знаменних дробу 9/16(8/14)

3. Закінчіть речення»Десята частина метра(сантиметра) називається…

4. Запишіть дроби 3/4; 11/25; 6/11;5/7; (6/19; 11/19; 19/234; 19/23; 4/23). Підкресліть ті з них, які мають знаменником число 11(19).

5. Скільки сантиметрів у ¼ м (1/5)?

6. Ціле число поділили на 40 (60) частин. Запишіть у вигляді дробу 1, 3, 5, 15, 20, частин цього числа.

7. 1кг, печива коштує 5 грн. 15 к (8 грн. 20 к). Скільки коштує 1/5 кг (1/4 кг) печива?

8. Запишіть дріб, у якого чисельних дві (три) одиниці менший від знаменника.

9. Турист пройшов 2/3 (5/7) маршруту. Яку частину маршруту йому ще доведеться пройти?

10. Накресліть числовий промінь. Виберіть одиничний відрізок., що на промені позначити такі точки: А(1\6), М(1/5), В(3/6), N(2/3), С(5/6), Р(4/5), D(1), К (1).

11. Розвяжіть рівняння: 24/х = 8 (х/5 = 11).

12. Запишіть число 12 (15) у вигляді будь-якого дробу.


ІІ. Закріплення матеріалу.

1. Учитель пропонує виконати усно вправи № 955, 956, 957, 958;

2. Клас ділиться на 3 групи. Учитель пропонує провести значення яка група першою і краще виконає запропоновані завдання : № 972, 974, 975, 977, 978, 980, 995 (б), 996.


ІІІ. Підсумок уроку

Учні самі з допомогою «Мікрофона» розповідають про те, що вони робили на уроці, чого навчитись, що викликає труднощі. Учитель дає поради, як подолати ці труднощі.


ІV. Домашнє завдання

§ 21. № 973, 976, 979, 995, (а).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити