МАТЕМАТИКА
Поурочні плани для 5 класів

Урок № 3

Тема. Правильні і неправильні дроби. Порівняння дробів


Мета уроку. Формувати поняття «правильний дріб», «неправильний дріб», встановити правила порівняння дробів з однаковими знаменниками, навчити учнів розрізняти правильні і неправильні дроби, застосовувати правило порівняння дробів.


Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання.

Учитель збирає зошити на перевірку.


ІІ. Актуалізація опорних знань.

1. Як назвати записи:


2. Як називають число записане зверху (знизу)?

3. Що показує знаменник дробу? чисельник дробу?

4. Яку частину становить:

• 15 хв. від години;

• 50 коп. від гривні;

• 1 ц. від тони.


ІІІ. Формування знань

На координатному промені точка з меншою координатою розташована ближче до точки 0, ніж точка з більшою координатою.

Дробам ... відповідають і натуральні числа 1, 2, 3,... .

Отже, і т. д.

Взагалі, якщо а : b = с, то дріб .


• Звичайний дріб, у якого чисельник менший від знаменника, називають правильним. Дріб, у якого чисельник не менший від знаменника, називають неправильним.

Наприклад, дроби - правильні, а - неправильні.• Кожний правильний дріб менший за 1, а кожний неправильний дріб більший за будь-який правильний дріб.Порівнювати звичайні дроби можна також, користуючись координатним променем. Якщо одиничний відрізок поділити, наприклад, на 5 рівних частин, то кожна з них становитиме — одиничного відрізка. Відкладаючи послідовно один за одним такі відрізки на промені, дістанемо координатний промінь. На цьому координатному промені помічено точки, координати яких - дроби із знаменником 5.

Наприклад, А( ), В( ), С( ), К( ).

Порівняння дробів: а> c ; b< c.

Вправи.

1. Які з дробів: є правильними? неправильними?

2. Правильний чи неправильний буде дріб , якщо:

1) у = 10;

2) у = 1;

3) у = 15;

4) у = 11.


ІV. Закріплення знань. Відпрацювання вмінь.

№ 968, № 969, № 975, № 977, № 981, № 984, № 989.

1. Два десятилітрових цебра повністю наповнені водою. З першого спочатку виливають цебра, а потім остачі. З другого, навпаки, спочатку виливають цебра, а потім остачі. В якому з цебер води залишилось більше?


2. З чисел 1; 4; 5; 7 утворіть:

а) всі можливі правильні дроби;

б) всі можливі неправильні дроби.


V. Підсумок уроку

Запитання до класу

1. Якщо в запису а < b, то дріб називається..

2. Якщо в запису а > b або а = b, то дріб називається ...

3. Яким повинен бути чисельник а, щоб дріб був:

1) правильним;

2) неправильним;

3) меншим від ;


4) більшим від 1?


VII. Домашнє завдання.

§ 21; №№ 983, 984(г), 990, 997.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити