МАТЕМАТИКА
Поурочні плани для 5 класів

Урок № 4

Тема. Правильні і неправильні дроби. Порівняння дробів


Мета уроку. Закріпити знання про поняття «правильний дріб», «неправильний дріб», правила порівняння дробів з однаковими знаменниками; відпрацювати навички застосування цих знань під час розв'язання задач.


Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

№№ 985, 989, 993, 1000 можна перевірити під час фронтального опитування.

Запитання до класу


1. Яким має бути чисельник (знаменник), щоб задовольнити умову:

дріб правильний [дріб неправильний].


2. № 984 — один з учнів працює біля дошки: ставить відповідні знаки (дроби заздалегідь записані на дошці вчителем).


II. Актуалізація опорних знань

Під час перевірки домашнього завдання формулюються основні означення і правила, вивчені на попередньому уроці. Тому вчителеві достатньо тільки конкретизувати матеріал, поставивши класу запитання.

1. Який дріб називається правильним (неправильним)? Наведіть приклади.

2. Який дріб більше? Чому?

1) чи ; 2) чи ; 3) чи .


3. Що більше:

1) дм чи 5см; 2) 74 см чи м; 3) т чи 695 кг; 4) год. чи 18хв?III. Засвоєння знань. Відпрацювання навичок

Розв'язування вправ №№ 987; 988; 989(а, b); 992; 994; 999.

Додаткові задачі

1. Накресліть координатний промінь і візьміть за одиничний відрізок 12 клітинок. Відмітьте точки: О(0); Е(1); А (2); К(1/3); М(1/4); С(1/5).

2. Що більше

1) дм чи 5см; 2) 80 см чи м; 3) т чи 701 кг; 4) год. чи 10 хв?IV. Підсумок уроку

Учитель ще раз повторює з учнями основні поняття і правила теми (правильний, неправильний дріб, правило порівняння дробів із однаковими знаменниками) і пропонує гру.

Учитель. Зараз я буду називати по одному натуральні числа, які є чисельниками дробів, а вам треба до кожного підібрати інше натуральне число, яке можна було б записати у знаменник дробу, щоб дріб був: а) правильним; б) неправильним; в) більшим за 1; г) меншим за 1; д) більшим за даний дріб; є) меншим за даний дріб тощо.


V. Домашнє завдання

§ 21; №№ 985, 989, 993, 1000.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити