МАТЕМАТИКА
Поурочні плани для 5 класів

Урок № 8

Тема. Розв’язування задач і вправ на дроби


Мета уроку. Відпрацьовувати навички розв’язування завдань, що передбачають виконання дій додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками, порівняння звичайних дробів. Підготовка до контрольної роботи.


Хід уроку

І. Організаційний момент.


ІІ. Перевірка домашнього завдання.

Вияснити, які труднощі виникли в учнів під час виконання домашнього завдання.

Зібрати зошити на перевірку.


ІІІ. Актуалізація опорних знань.

Усне опитування.

- Що показує знаменник звичайного дробу?

- Що показує чисельник звичайного дробу?

- Як порівнюють дроби з рівними знаменниками?

- Які дроби називають правильними?

- Які дроби називають правильними?

- Як додають дроби з однаковими знаменниками?

- Як віднімають дроби з однаковими знаменниками?

- Наведи приклади мішаних чисел.

- Як перетворити мішане число в неправильний дріб і навпаки?


ІV. Виконання тестових завдань.

Тестові завдання

1. Який з дробів: правильний?

а) б) ; в) г)

2. Яке з чисел: , , є найбільшим?

а) б) в) г)

3. У вигляді якого мішаного числа можна записати дріб


а) б) в) г)


4. Як називається десята частина метра?

а) 1см; б) 1км; в) 1дм; г) 1мм.

5. Знайти від числа 300.

а) 100; б) 120; в) 750; г) 200.

6. Знайти число, якщо від нього становить 19?

а) б) в) 233; г) 133.


7. Як називається число 7 у запису


а) Дробове число; б) Звичайний дріб; в) Чисельник; г) Знаменник.


8. Який дріб відповідає зафарбованій частині фігури?


а) б) в) г)V. Домашнє завдання

Підготуватися до контрольної роботи, повторити § 21-22, № 1042, № 1048, № 1044, № 1038.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити