МАТЕМАТИКА
Поурочні плани для 5 класів

Урок № 9

Тема. Тематичне оцінювання ІІI. Контрольна робота


Мета уроку. Перевірити засвоєння програмних знань з теми «Звичайні дроби» і навички розв’язання програмних задач.


Хід уроку

І. Організація класу.


ІІ. Повідомлення завдань контрольної роботи.

1. З поданих нижче чисел випиши неправильні дроби і подай їх у вигляді мішаного числа: ; 7; ; ; ;.

2. Порівняй числа : а) і ; б) 1 і ; в) і ; г) 2 і .

3. Виконай дії : а) - ; б) + ; в) 3 + ; г) 7 - .

4. Розв’яжи рівняння : а) х + = ; б) х – 2 = .


5. Вирази : а) в метрах 132 см ; б) у годинах 20 хв.

6. Знайди значення виразу : а) 14 + ( 4 - 2 ); б) ( 5 + 3 ) – (2 - ).

7. Які натуральні числа задовольняють нерівність: 3 < х < 5.

8. Основа рівнобедреного трикутника дорівнює 15 см , що становить його периметра. Знайди сторони трикутника.

9. При яких натуральних значеннях х дріб буде правильним ?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити