МАТЕМАТИКА
Поурочні плани для 5 класів

Урок № 12

Тема. Порівняння десяткових дробів


Мета уроку. Навчити порівнювати десяткові дроби, розв’язувати текстові задачі.


Хід уроку

І. Вивчення нового матеріалу.

У кожному десятковому дробі є ціла і дробова частини, їх відділяє кома. Наприклад, у дробі 37,205 ціла частина 35, а дробова – 205 тисячних. Дробова частина завжди менша за одиницю.

Яке з чисел більше: 8,1 чи 6,978. Перше число, бо воно має 8 цілих, а друге 6. Щоб з’ясувати, який з двох десяткових дробів більший, порівнюють спочатку їх цілі частини. Із двох десяткових дробів більший той, у якого ціла частина більша.

Якшо цілі частини дробів рівні, то більший той, у якого десятих більше. Якщо ж і десятих порівну, то більший той, у якого більше сотих і т.д.

0,108 < 0,11, тому що цілі частини цих дробів рівні, десяті у них рівні, а сотих у першого дробу 0, а в другого 1.

Порівняємо ще дроби 1,30 і 1,3.

Цілі частини у них рівні, десяті рівні, сотих у першого дробу 0, а в другого немає. Це одне й те саме 1,30 = 1,3; 2,7 = 2,7000.

До десяткового дробу справа можна записати один або кілька нулів. Якщо десятковий дріб закінчується нулями, з дробової частини їх можна відкинути. Від цього значення дробу не зміниться.

Будь-яке натуральне число можна записати у вигляді десяткового дробу, написавши після нього кому і кілька нулів після коми.

Наприклад: 5=5,0=5,00; 370=370,0=370,00.


ІІ. Закріплення нового матеріалу.

Закріплення. Перевір себе.

Усі вправи.

Порівняти:

а) 1,5 і 1,4; б) 0,01 і 0,9; в) 12,1 і 1,12; г) 2,5 і 2,05.

Письмові вправи

№ 1099, 1100, 1102, 1106.


ІІІ. Підсумки уроку

Учитель аналізує роботу учнів на уроці, виставляє оцінки.


IV.Домашнє завдання

Вивчити §24, № 1101, 1104.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити