МАТЕМАТИКА
Поурочні плани для 5 класів

Урок № 16

Тема. Додавання десяткових дробів


Мета уроку. Узагальнити знання учнів з теми, формувати вміння аналізувати відповіді однокласників, доводити власну точку зору, розвивати логічне мислення, культуру математичного мовлення, спостережливість, уважність, терпіння, уміння зосереджуватись, виховувати дисциплінованість.

Обладнання: Індивідуальні картки із завданнями, наочні картинки на дошці.


Хід роботи

І. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Сьогодні ми проведемо підсумковий урок з теми «Додавання десяткових дробів». На цьому уроці вам потрібно узагальнити знання з цієї теми, а саме: повторити правила і показати на практиці, як ви вмієте їх застосовувати під час розв’язування прикладів, рівнянь і задач. Урок проведемо як змагання в клубі винахідливих математиків. Ви повинні бути дисциплінованими, активними й уважними.

Клас ділиться на 2 команди.

Правила гри: у кожному змаганні за правильну відповідь нараховується певна кількість балів, а за неправильну-менше балів або нічого взагалі.

Бали можуть зніматися також і в разі порушення дисципліни.


ІІ. Постановка мети і завдань уроку

1. Математична задача:

На дошці записані завдання для кожної команди учні на черзі в порядку, за яким вони сидять за партами, виходять до дошки і виконують їх.

За кожну правильну відповідь – 1 бал.

Завдання для 1-ої команди:

1). 0,9 + 0,6

2). х – 4 = 4,3; х =

3). 1 + 0,7

4). 0,1 + 0,9

5). 0,01+ 0,99

Завдання для 2-ої команди:

1). 1,8 + 1,2

2). х – 5 = 5,4; х =

3). 2 + 0,3

4). 0,001 + 0,009

5). 0,01 + 0,9

Учитель аналізує помилки, підбиває підсумки.

2. Цінова задача

За одну хвилину придумайте задачу, виразом для розв’язування якої є х+(х+1,7).За найцікавішу задачу – 3 бала.

Учитель аналізує умови задач, підбиває підсумки.

3. Приклади. За правильну відповідь – 2бала.

Приклад для першої команди Приклад для другої першої команди


Сформулюйте правило перетворення звичайного дробу в десятковий.

4. Рівняння. За правильну відповідь – 2 бала.

Перша команда Друга команда

х - 36,7 = 42,5 х - 9,87 = 25

5. Математичне лото.

Команда, яка першою розв’яже всі приклади, одержує 6 балів, другою – 5 балів.

Завдання на картках лото:

1). 0,2485+1,8537 1). 18,4018+2,5984

2). 2,481+1,547 2). 1,456+2,959

3). 13,5+0,0002 3). 14,8+0,0019

6. Логічні задачі.

За кожну правильну відповідь - 1бал. Правильна відповідь - *.

1) Округлити до сотих 9,995.

А. 10;

Б. 10,0;

В.* -10,00.

2) Між числами 6,30284 і 6,30294 розставте знаки «<», «>» або «=».

А*<;

Б. =;

В. >.

3) В одному ряду 5 дерев на відстані 3 м одне від одного. У другому 7 дерев, на відстані 2 м одне від одного. Який ряд довший?

А. Перший ряд;

Б.* Ряди однакові;

В. Другий ряд.


ІІІ. Підсумок уроку

Учитель підраховує кількість балів. Оцінює команди і кожного учасника. Виставляє оцінки.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити