МАТЕМАТИКА
Поурочні плани для 5 класів

Урок № 8

Тема. Додавання натуральних чисел. Переставна і сполучна властивість додавання


Мета. Узагальнити знання учнів про додавання натуральних чисел з початкових класів, ввести правило додавання натуральних чисел, переставний і сполучний закони додавання, формувати навички додавання багатоцифрових натуральних чисел та розв’язування задач більш складного характеру; розвивати пізнавальну самостійність, увагу, пам’ять; виховувати культуру математичної мови, записів на дошці і в зошитах.

Обладнання: таблиця „Переставна, сполучна властивості додавання”; картки із завданнями; мікрокалькулятори.


Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань учнів.

Повторити на основі знань початкової школи:

1) Які числа називаються натуральними?

2) Як називають числа, що додаються? Навести свої приклади.

3) Коли сума дорівнює одному із доданків?


ІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Проблемне питання: Якщо нам треба додати два великих багатоцифрових числа, то як їх підписати?

Учням пропонується навести свої приклади, написати на дошці, пояснити.

2. Знайти в підручнику теоретичні відомості та прочитати їх.

3. Самостійна робота з підручником:

1) Закони додавання (записати їх на дошці, в зошити).

2) Перевірка вивченого з використанням таблиці.


ІІІ. Розвиток математичних знань учнів.

1. № 143 – 147, усно.

2. Із числа сильних учнів створюється група, їм даються для самостійної роботи в групі завдання (визначається час – 20 хв.): №№ 167, 168, 174, 181, 182.

3. В цей час з рештою учнів класу розв’язуються вправи та задачі: № 156 із записом на дошці; № 161 із коментуванням.

4. Із числа середніх учнів створюється група, їм даються для самостійної роботи завдання № 163 і № 165 (визначається час – 8 хв.).

5. Перевірка завдань сильної групи. Один представник групи виходить на захист №№ 167, 168, 174, другий – на захист №№ 181, 182 (правильні розв’язки проектуються на екран і звіряються з виконаними завданнями). Отримані учнями оцінки мотивуються, виставляються всім членам групи.

6. Перевірка завдань №№ 163, 165 (групи А) перевіряють учні групи Б (використовуючи мікрокалькулятори).

7. Історична довідка „Як здавна рахували люди?”


ІV. Підсумок уроку.

- Що нового вивчили на уроці?

- Де в житті використовуємо вивчений матеріал?

- Оцінювання учнів.


V. Домашнє завдання.

§ 4, 5. Група А: №№ 157, 158, 162. Група Б: №№ 169, 174, 180.

Всім: № 193 (на повторення матеріалу).

Додаткове завдання сильнішим учням: з розділу „Цікаві і складні задачі” № 1814, № 1815, с. 328.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити