МАТЕМАТИКА
Поурочні плани для 5 класів

Урок № 27

Тема. Окремі випадки множення


Мета: Формувати поняття множення десяткових дробів на 10, 100 і 1000 та 0,1, 0,01, 0,001.


Хід уроку

І. Фронтальна перевірка домашнього завдання


ІІ. Каналізація опорних знань

Ставляться завдання:

1) Знайти добуток: 47×10; 53×100; 67×1000; 353×100.

2) Виразити в сантиметрах: 3 м; 3,4 дм; 3,5 м; 3,4 км.

3) Порівняйте величини: 0,4 і 0,400; 0,79 м і 79 см; 0,65 ц і 65 кг.

4) Виразити у метрах: 400 см; 460 см; 15 дм; 29 дм.


ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Учні самостійно опрацьовують 1 – 3 абзац §28 стор. 242.

Навчального посібника і відповідають на запитання:

1) Як збільшити десятковий дріб 1,273 у 10 100 1000 разів?

2) Як помножити десятковий дріб 127,3 на 0,1 0,01 0,0001?

3) Сформулювати правило множення десяткових дробів на 10 100 1000 і т.д.

4) Сформулювати правило множення десяткових дробів на 0,1 0,01 0,001 і т.д.


ІV. Застосування здобутих знань

№ 1301 – колективно

№ 1303 – перенести таблицю в зошит і заповнити її з коментуванням

№ 1304 – об числити значення виразу

а) 378×10 + 0,45×100 – колективно

б) 8,53×100 – 0,74×10 – з коментуванням

в) 27,5×0,1 – 32×0,01 – з коментуванням

г) 83×0,01 + 0,1×3,8 – самостійно

№ 1310 – порівняти

На скільки куб суми чисел 1 і 0,5 більший за суму їх кубів? (1+0,5)3 і 13+ 0,53

№1312 – колективне розв’язування задачі

І. спосіб: 1) (45+ 11 ) = 56 ; 2) 56 × 0,5 год. = 28 км.

ІІ.спосіб: 1) 45 ×0,5 год. = 22,5 км.; 2)11 ×0,5 год.= 5,5км;3) 22,5 км. + 5,5 год. = 28 км

№1333 – з коментуванням


ІV. Підсумки уроку і завдання додому

§27 – 28 № 1301; № 1302; № 1306; № 1332(б, г).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити