МАТЕМАТИКА
Поурочні плани для 5 класів

Урок № 36

Тема. Ділення натуральних чисел


Мета уроку. Формування в учнів навичок ділити натуральні числа якщо часткою буде десятковий дріб.


Хід уроку

І. Організація класу


ІІ. Перевірка домашнього завдання

Перевірити виконання домашніх завдань в зошиті.

Учні працюють на картках:

1. Знайти значення виразу 343,4 : 85 - (2,26 + 1,67) ;

2. Знайти значення виразу 841,4 : с + 0,27 : b, якщо с = 100, b = 1000;

3. Знайти значення виразу 53,4 : а + 224 : b, якщо а = 15, b = 1000.


ІІІ. Формування в учнів уміння ділити натуральні числа

Навчимося ділити менше число на більше: 2:5

5:4=1,25

37:10=3,7

37: 100=0,37

37:1000=0,37

Вивчити основну властивість частки: значення частки не зміниться, якщо ділене і дільник помножити або поділити на одне й те саме число (крім нуля).

Наприклад: 300:400=3:4; 1,3:5=2,6:10.

Виконання вправ.

Усно вправ № 1381, № 1382.

Колективно розв’язують № 1384.

Самостійно № 1387.

Колективно № 1388, № 1390.

На відкидних дошках 2 учні розв’язують № 1391, 1393, а всі інші учні в зошитах.

Самостійно №1411.

Колективно № 1429.


IV. Домашнє завдання

§ 30, №1385, №1386, 1389, 1392, 1410.


V. Підведення підсумків уроку

1. Чи завжди частка двох натуральних чисел є числом натуральним?

2. Сформулюй основну властивість частки.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити