МАТЕМАТИКА
Поурочні плани для 5 класів

І СЕМЕСТР

УРОК № 1. Тема. Натуральні числа і цифри

УРОК № 2. Тема. Натуральні числа і цифри

УРОК № 3. Тема. Нуль і мільярд

УРОК № 4. Тема. Нуль і мільярд

УРОК № 5. Тема. Порівняння натуральних чисел

УРОК № 6. Тема. Порівняння натуральних чисел

УРОК № 7. Тема. Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота № 1

УРОК № 8. Тема. Додавання натуральних чисел. Переставна і сполучна властивість додавання

УРОК № 9. Тема. Додавання натуральних чисел

УРОК № 10. Тема. Віднімання натуральних чисел

УРОК № 11. Тема. Віднімання натуральних чисел

УРОК № 12. Тема. Розв’язування задач на додавання і віднімання натуральних чисел

УРОК № 13. Тема. Відрізки, ламані та їх довжини

УРОК № 14. Тема. Відрізки, ламані та їх довжини

УРОК № 15. Тема. Відрізки, ламані та їх довжини

УРОК № 16. Тема. Координатні промені і шкали

УРОК № 17. Тема. Координатні промені і шкали

УРОК № 18. Тема. Кути та їх міри

УРОК № 19. Тема. Кути та їх вимірювання

УРОК № 20. Тема. Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота № 2

УРОК № 21. Тема. Множення натуральних чисел

УРОК № 22. Тема. Розв’язування вправ

УРОК № 23. Тема. Розв’язування вправ

УРОК № 24. Тема. Закони множення

УРОК № 25. Тема. Розв’язування вправ

УРОК № 26. Тема. Розв’язування вправ на повторення

УРОК № 27. Тема. Розв’язування вправ. Самостійна робота № 3

УРОК № 28. Тема. Тематичне оцінювання І. Контрольна робота

УРОК № 29. Тема. Урок з елементами тестування

УРОК № 30. Тема. Ділення натуральних чисел

УРОК № 31. Тема. Розв’язування задач і вправ

УРОК № 32. Тема. Розв’язування вправ і задач

УРОК № 33. Тема. Розв’язування вправ

УРОК № 34. Тема. Ділення з остачею

УРОК № 35. Тема. Розв’язування вправ

УРОК № 36. Тема. Квадрат і куб числа

УРОК № 37. Тема. Розв’язування задач і вправ. Рівні фігури

УРОК № 38. Тема. Розв’язування вправ. Самостійна робота № 4

УРОК № 39. Тема. Числові й буквені вирази

УРОК № 40. Тема. Числові й буквені вирази

УРОК № 41. Тема. Числові й буквені вирази

УРОК № 42. Тема. Рівняння

УРОК № 43. Тема. Рівняння

УРОК № 44. Тема. Рівняння

УРОК № 45. Тема. Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота № 5

УРОК № 46. Тема. Тематичне оцінювання ІІ

УРОК № 47. Тема. Многокутники. Розв’язування задач і вправ

УРОК № 48. Тема. Многокутники. Розв’язування задач

УРОК № 49. Тема. Многокутники. Розв’язування задач

УРОК № 50. Тема. Кути трикутника і чотирикутника

УРОК № 51. Тема. Кути трикутника і чотирикутника. Розв’язання задач

УРОК № 52. Тема. Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота № 6

УРОК № 53. Тема. Площа прямокутника

УРОК № 54. Тема. Площа прямокутника. Розв’язування задач і вправ

УРОК № 55. Тема. Прямокутний паралелепіпед та його об’єм

УРОК № 56. Тема. Прямокутний паралелепіпед та його об’єм

УРОК № 57. Тема. Величини та їх значення

УРОК № 58. Тема. Величини та їх значення. Розв’язування задач

УРОК № 59. Тема. Розв’язування задач і вправ

УРОК № 60. Тема. Підсумкова контрольна робота

УРОК № 61. Тема. Бенефіс прямокутного паралелепіпеда


ІІ СЕМЕСТР

УРОК № 1. Тема. Дробові числа. Дріб як частина цілого

УРОК № 2. Тема. Розв’язування вправ на дроби

УРОК № 3. Тема. Правильні і неправильні дроби. Порівняння дробів

УРОК № 4. Тема. Правильні і неправильні дроби. Порівняння дробів

УРОК № 5. Тема. Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

УРОК № 6. Тема. Розв’язування задач і вправ на додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

УРОК № 7. Тема. Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота № 7

УРОК № 8. Тема. Розв’язування задач і вправ на дроби

УРОК № 9. Тема. Тематичне оцінювання ІІI. Контрольна робота

УРОК № 10. Тема. Десяткові дроби

УРОК № 11. Тема. Розв’язування вправ на десяткові дроби

УРОК № 12. Тема. Порівняння десяткових дробів

УРОК № 13. Тема. Розв’язування вправ на порівняння десяткових дробів

УРОК № 14. Тема. Додавання десяткових дробів

УРОК № 15. Тема. Розв’язування вправ на додавання десяткових дробів

УРОК № 16. Тема. Додавання десяткових дробів

УРОК № 17. Тема. Віднімання десяткових дробів

УРОК № 18. Тема. Віднімання десяткових дробів

УРОК № 19. Тема. Віднімання десяткових дробів. Розв’язування задач

УРОК № 20. Тема. Розв’язування рівнянь та задач на додавання і віднімання десяткових дробів

УРОК № 21. Тема. Розв’язування рівнянь і вправ

УРОК № 22. Тема. Тематичне оцінювання IV

УРОК № 23. Тема. Множення десяткових дробів

УРОК № 24. Тема. Множення десяткових дробів

УРОК № 25. Тема. Множення десяткових дробів

УРОК № 26. Тема. Множення десяткових дробів

УРОК № 27. Тема. Окремі випадки множення

УРОК № 28. Тема. Окремі випадки множення

УРОК № 29. Тема. Окремі випадки множення десяткових дробів

УРОК № 30. Тема. Розв’язування задач і вправ

УРОК № 31. Тема. Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота № 8

УРОК № 32. Тема. Контрольна робота по темі: “Множення десяткових дробів”

УРОК № 33. Тема. Ділення десяткового дробу на натуральне число

УРОК № 34. Тема. Розв’язування вправ

УРОК № 35. Тема. Розв’язування вправ

УРОК № 36. Тема. Ділення натуральних чисел

УРОК № 37. Тема. Розв’язування вправ по темі: "Ділення натуральних чисел"

УРОК № 38. Тема. Розв’язування вправ по темі: "Ділення натуральних чисел"

УРОК № 39. Тема. Розв'язування вправ. Самостійна робота № 9

УРОК № 40. Тема. Ділення на десятковий дріб

УРОК № 41. Тема. Ділення десяткових дробів

УРОК № 42. Тема. Ділення десяткових дробів

УРОК № 43. Тема. Ділення десяткових дробів

УРОК № 44. Тема. Округлення десяткових дробів

УРОК № 45. Тема. Округлення чисел

УРОК № 46. Тема. Розв’язування задач і виконання С/Р № 10

УРОК № 47. Тема. Контрольна робота

УРОК № 48. Тема. Середнє арифметичне

УРОК № 49. Тема. Середнє арифметичне

УРОК № 50. Тема. Дріб від числа

УРОК № 51. Тема. Дріб від числа

УРОК № 52. Тема. Масштаб

УРОК № 53. Тема. Масштаб. Середнє арифметичне. Дріб від числа

УРОК № 54. Тема. Відсотки. Записування відсотків десятковим дробом або натуральним числом

УРОК № 55. Тема. Відсотки. Вираження числа відсотками

УРОК № 56. Тема. Відсотки. Розв’язування вправ на вираження відсотків числами та навпаки

УРОК № 57. Тема. Знаходження відсотків від числа

УРОК № 58. Тема. Розв'язування вправ

УРОК № 59. Тема. Знаходження числа за відсотками

УРОК № 60. Тема. Розв'язування вправ

УРОК № 61. Тема. Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота № 10

УРОК № 62. Тема. Тематичне оцінювання № 9 по темі “Відсотки”


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити