МАТЕМАТИКА
Уроки для 6 класів

Урок № 106

Тема. Рівняння та їх властивості. Розв'язування задач за допомогою рівнянь

 

Мета: діагностика рівня засвоєння знань та вмінь, передбачених програмою з названої теми.

Тип уроку: перевірка і корекція знань, умінь та навичок.

Хід уроку

I. Організаційний момент

(Перевіряємо готовність до уроку, збираємо робочі зошити на перевірку; оголошуємо умову та вимоги до виконання завдань тематичної контрольної роботи; критерії оцінювання.)

 

II. Умова тематичної контрольної роботи

Варіант 1

1.   Розв'яжіть рівняння: а) 14 + 5х = 4х + 3; б) 4,72 - 2,5х = 2х + 2,92.

2.   Розв'яжіть задачу складанням рівняння:

Різниця двох чисел дорівнює , а одне з них у 4 рази більше за інше. Знайдіть ці числа.

3.   При яких значеннях змінної справджується рівність:

a) ;

б) 0,2(5y - 2) = 0,3(2y – 1) – 0,9.

4.   Утрьох цистернах 60 т палива. В першій на 15 т більше, ніжу другій, а у третій — втричі більше, ніж у другій. Скільки тонн палива у другій цистерні?

5.   Знайдіть корені-рівнянь: а) ; б) (-4х - 3)(3х + 0,6)= 0.

6.   Різниця двох чисел дорівнює 5. Знайдіть ці числа, якщо  меншого з них дорівнює 20 % від більшого.


Варіант 2

1.   Розв'яжіть рівняння: а) 2х – 16 = -5х - 30; б) 8,5 - 2,15х = 3,05х - 9,5.

2.   Розв'яжіть задачу складанням рівняння:

Рюкзак важчий від валізи у 2,4 раза. Яка маса валізи, якщо вона менша від маси рюкзака на 9,1 кг?

3.   При яких значеннях змінної справджується рівність?

а) 2у - 1,27 = у - 4,77;

б) 0,4(х – 9) = 0,7 + 0,3(х + 2).

4.   У трьох цехах заводу 270 верстатів. У першому втричі більше, ніж у третьому, а в другому — на 20 верстатів більше, ніж у третьому. Скільки верстатів у третьому цеху?

5.   Відшукайте корінь рівняння: а) ; б) (5у + 7)(2у – 0,4) = 0.

6.   Сума двох чисел дорівнює 138. Знайдіть ці числа, якщо  одного з них дорівнює 80 % другого.

 

III. Розв'язання і відповіді

Варіант 1

1.   а) х = -11; б) х = ;  х = 0,4.

2.    та .

3.   а) 1,2. б) -2.

4.   9т.

5.   а) 9. б) -; -0,2.

6.   Нехай менше число х, тоді більше число х+6.  меншого числа — це х, 20 % більшого — це 0,2(х+6). За умовою задачі  меншого і 20 % більшого числа рівні. Складемо рівняння:

х = 0,2(х + 6); -х = (х + 6) | · 45; 10х = 9(х + 6); 10х = 9х + 54; х = 54.

Отже, менше число 54, а більше 54 + 6 = 60.

Відповідь. 54; 60.


Варіант 2

1.   а) х = -2. б) х = ; х = 3.

2.   15,6 кг.

3.   а) -2. б) 49.

4.   50 верстатів.

5.   а) 4. б) -1,4; 0,2.

6.   Нехай менше число х, тоді більше число (138 - х). Оскільки  < 0,8, то  більшого числа, тобто (138 - х)дорівнює за умовою 80 % = 0,8 меншого, або 0,8х. Складемо рівняння:

0,8х = (138 - х);  х = (138 – х) | · 45; 36х = 10(138 - х);

36х = 1380 - 10х, 46х = 1380; х = ; х = 30.

Отже, менше число 30, а більше 138 – 30 = 108.

Відповідь. 30; 108.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити