МАТЕМАТИКА
Уроки для 6 класів

Урок № 108

Тема. Перпендикулярні прямі

 

Мета: закріпити знання учнів про поняття перпендикулярних прямих та їх властивості; відпрацювати навички розпізнавати та будувати перпендикулярні прямі за допомогою косинця та застосовувати ці навички під час розв'язування завдань творчого характеру (на просторову уяву); повторити властивість вимірювання кутів, розв'язання задач та складання рівнянь.

Тип уроку: застосування знань, умінь, навичок.

Хід уроку

I. Організаційний момент

 

II. Перевірка домашнього завдання
Математичний диктант

Варіант 1 [2]

1.   Прямі АС i MР при перетині утворюють прямі кути. Як називаються прямі АС і МР? [Накресліть дві перпендикулярні прямі МК і EC, що перетинаються вт. О, запишіть, чому дорівнює кут МОЕ.]

2.   Перпендикулярні прямі АВ i CM перетинаються вт. К. Запишіть, чому дорівнює кут АКМ. [Прямі МС та ЕК утворюють при перетині прямі кути. Як називають прямі МС і ЕК?]

3.   Запишіть, використовуючи позначку (символ): прямі AB тa CM [MK
та ОВ] перпендикулярні.

4.   Накресліть дві перпендикулярні прямі АС і ВМ, що перетинаються в т. К. Запишіть, чому дорівнює кут АКВ. [Перпендикулярні прямі АС і ВО перетинаються вт. М. Запишіть, чому дорівнює АМО.]

5.   Проведіть пряму ВС [XY], позначте на ній [поза нею] точку А й проведіть через цю точку пряму, перпендикулярну до прямої ВС [XY].

 

III. Відтворення знань

@ Під час перевірки результатів виконання математичного диктанту учні повторюють:

1)  означення та властивість кутів при перетині перпендикулярних прямих;

2)  позначення перпендикулярних прямих;

3)  алгоритм побудови прямої, перпендикулярної до даної, що проходить через точку на/поза даною прямою.


IV. Відпрацювання навичок

@ Якщо базові знання і вміння засвоєні учнями добре, на цьому уроці пропонуємо завдання більш високого рівня складності на застосування означених вище моментів.

1.   Накресліть кут ВОК, градусна міра якого: а) 64°; б) 153°. Позначте на промені ОК точку С і проведіть через неї прямі, перпендикулярні прямим ОК i ОВ.

2.   Накресліть чотирикутник ABCD так, що: 1) АВ  ВС; 2) АВ  ВС, AB  AD; 3) AB  BC; AD  DC.

3.   Накресліть дві прямі, що перетинаються. Позначте точку М, що не лежить на цих прямих. Проведіть перпендикуляри з точки М на дані прямі.

4.   На рисунку прямі АВ і CD перпендикулярні, прямі MN і KL перпендикулярні також. DOM = 60°. Знайдіть величини кутів КОС, CON, МОС.

5.   На рисунку AB  CD, MN  KL, кут АОК на 30° більший від кута КОС. Знайдіть величини кутів АОК, КОС, КОВ.

 

 

Додаткові вправи

6.   Знайдіть значення виразу .

7.   У клітці сидять фазани і кролики. У них 19 голів і 62 ноги. Скільки фазанів і скільки кроликів у клітці?


V. Підсумки уроку

На дошці накреслено прямокутник ABCD. Учитель витирає його, зберігши вершини А, В і С. Як відновити прямокутник ABCD?


VI. Домашнє завдання

1.   На рисунку AB  CD, MN  KL, кут КОС вдвічі менший від кута АОК. Знайдіть величини кутів КОС, CON, МОС.

 

 

2.   Накресліть кут MON, градусна міра якого: 1) 56°; 2) 142°. Позначте на промені ОМ точку А і проведіть через неї прямі, перпендикулярні прямим ОМ і ON.

3.   Накресліть чотирикутник EKPF так, що: 1) EF  FP; 2) EF  FP; EF  EK; 3) EK  KP; EF  FP.

4.   Сума трьох послідовних цілих чисел – 12. Знайдіть ці числа.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити