МАТЕМАТИКА
Уроки для 6 класів

Урок № 118

Тема. Перпендикулярні та паралельні прямі. Координатна площина. Графіки залежностей

 

Мета: підготувати учнів до виконання до тематичної контрольної роботи.

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань умінь, навичок.

Хід уроку

I. Організаційний момент


II. Перевірка домашнього завдання

@ Задачу № 2 перевіряємо фронтально, бо вона є нестандартною, за описом треба зробити графік (див. рис ).


III. Відтворення знань

Запитання до класу

1.   Які прямі називаються такими, що перетинаються? перпендикулярними? паралельними?

2.   Як називаються координати точки на площині і що вони показують?

3.   Як побудувати графік залежності між двома величинами? (Наприклад, часом і температурою Т °С)?

 

 

IV. Узагальнення і систематизація знань і вмінь

@ Цілком логічним є розбиття тематичних завдань, запропонованих для розв'язування, на три змістовних блоки:

1) перпендикулярні і паралельні прямі;

2) координатна площина;

3) графіки.


1). Перпендикулярні і паралельні прямі

1.   Накресліть:

а) дві прямі d і е, що перетинаються;

б) паралельні прямі r і s;

в) перпендикулярні прямі m і n.

2.   Накресліть ΔAВС. Через вершину С проведіть пряму а, щоб а || ВС, і пряму b, щоб bBC.

2). Координатна площина

3.   Запишіть координати точок А, В, С, D, Е, F, G, Н на рисунку.

 


4.   Накресліть систему координат і відрізок, кінцем якого є точки K(-4; 2); L (3; -1,5).

Позначте на відрізку точки, абсциси яких дорівнюють -2; -1,4; 0; 1; 2.

5.   На координатній площині побудуйте прямокутник ABCD, у якого A(-2; 2); B(5; 2); С(5; -3).

а) Які координати має точка ЕР.

б) Які координати має точка перетину діагоналей АС і BD?

в) Знайдіть довжини сторін і обчисліть периметр і площу прямокутника ABCD.

3). Графіки

6.   Побудуйте графік температури за таблицею:

 

Час, год

0

1

2

3

4

5

6

7

Температура, °С

0

-2

-4

-5

-5

-3

0

2

 

7.   На рисунку зображено графік руху моторолера.

а) Яку відстань подолав моторолер?

б) Через який час після початку руху моторолер знаходився на відстані  20 км, 40 км, 70 км, 100 км від пункту відправлення?

в) На якій відстані від пункту відправлення знаходиться моторолер через 1,5 год, 3 год після початку руху?

г) На якому кілометрі було зроблено зупинку і як довго вона тривала?

 

 

V. Підсумки уроку

Тестові завдання

1.   Який із записів по рис.1 неправильний?

1)  т || k; 2) nl; 3) mn; 4) kn.

 

 

 

2.   Яка з перелічених точок (рис. 2) має координату (-2; 4)? 1) М; 2) T; 3) Е; 4) D.

 

 

3.   Графік руху велосипедиста подано на рис. 3. Якою була найбільша швидкість його руху?
1) 15 км/год; 2) 25 км/год; 3) 80 км/год; 4) 26 км/год.

 

 

VI. Домашнє завдання

1.   Проведіть пряму а і виберіть на ній деяку точку А. Побудуйте перпендикуляр ВА до прямої а завдовжки 2 см.

2.   Накресліть дві паралельні прямі, відстань між якими 2,5 см.

3.   Побудуйте прямокутник ABCD, якщо A(-5; 0); B(-5; 3); C(0; 3); D(0; 0). Знайдіть периметр і площу цього прямокутника.

4.   Побудуйте графік руху пішохода:

 

Час, год

1

2

3

4

5

Відстань, км

5

10

15

20

25

 

За графіком знайдіть:

а) відстань, яку подолає пішохід за 1,5 год;

б) час, за який пішохід подолає відстань у 12 км 500 м.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити