МАТЕМАТИКА
Уроки для 6 класів

Уроки № 122, 123

Тема. Перетворення виразів

 

1.   Спростіть вираз і знайдіть його значення при даних значеннях букв:
а) -12b – 7b + 10b - b при b = -0,1; 2; -1; -5,7; 0;

б) -5а - 8а - 2а – 15a при а = -0,6; ; ; 0,002; -1;

в) -4c + 9с – с + 8 при с = 0; -8; ; -0,25; -2;

г) 4(а - b) - 6а + 4b при a = -50; b = 20.

2.   Знайдіть значення виразу:

a) -5a + 2b пpи а = -; b = ;

б) -2а – 3b при а = ; b =  

в) a – 3b при а = 9; b = -1;

г) 3a2 + b при a = 3; b = ;

д)  при х = -5; у = -3;

є)  при с = ; р = .

3.   Спростіть вираз і обчисліть його значення:

1) 3х · (2у - 6) - 3у · (2х + 1) при а) x = 0,3, у = -1,2; б) x = -0,3; y = 1,2;

2) -2 · (5a – 3b) – 4 · (-2a + 7b) при а) а = -0,8; b = 0,1; б) а = 0,8; b = -0,1.

4.   При натуральних значеннях х формула Ейлера р = х2 – 79х  + 1001 дозволяє обчислити 80 простих чисел Використовуючи цю формулу, знайдіть 5 простих чисел.

5.   Обчисліть значення х за формулою х = (2а - b) · с, якщо

а) а = -1,5; b = -10; с = -0,1;

б) a = -0,1; b = 0,8; с = -151;

в) а = 6,75; b = 2,5; с = -19,1;

г) а = ; b = ; с = -0,3

6.   Обчисліть значення виразу 21|а| - 3|b|, якщо:

а) a = -3,4; b = 2,7;

б) а = 1,6; b = -0,9.

7.   Спростіть вираз:

а) -8,8 + m – n + 28,7 - m;

б) 9,8 + k – 7,9 + 3,4 – k;

в) -2,3 · 4с,

г) -0,9b · (-0,6);

е) -5а · 3,61b,

ж) -8х · (-0,5у) · 0,6t,

з) z · (-t) · 7,24;

к) 2т · .

8.   Розкрийте дужки і спростіть вираз:

а) (5,3 + а) - (а + 6,4);

б) –(9,4 - b) + (-b + 3,7);

в) - (х - 5,8 - y) - (11,3 - х);

г) -(a – b - 7,4) + (-7,4 + 6а).

9.   Зведіть подібні доданки:

а) 7a – 19а + 28a – 2а;

б) -8х + 16х - 23х + 17x;

в) 2,7m – b + 3,5m - 2,7n;

г) 2,9t + 1,8 – 5,2t – 1,2;

є) 2,6p – 0,7k + 1,3 – 3,lp + 2,8k;

ж) -а + b + a - b.

10.   Розкрийте дужки і зведіть подібні доданки:
а) 8(6а – 7) – 17а;

11.   б) 6b – 7(12 – 3b);

12.   в) 1,6(с – 8) + 0,4(8 - 3с);

г) 1,6(9а – 3b) - (4b – 6а) · 1,5;

д) -(5,7m – 6,7) – 7,9 – 3,6m;

є) .

13.   Знайдіть значення виразу:
а) 0,8 |3а – 14| - 0,6(6а - 8) при а = -3;

б) 6(t – 9) + 2(18 – t) при t = 0,2.

14.   Спростіть вираз і знайдіть його значення:
a) (a + b + c) · k + (a – b – c) · k + 3ak при а = 3; b = -5; с = 7; k = -9;
б) (a + b) · с + (b + с) · а + (a – с) b + 2(ab + ас) при а = -1,4; b = -1,5; с = 1,6;
в) (5аb – 3ас + 2) - (аb – 3ас +  1)при а = 3; b = -4; с = -7;
г) –(аb + 4ас – 3bс) – 3(2аb – ас – bс) при а = 1,2; b = -2,4; c = -1,8;
д) (7x – 4y) · z – (5x + 4z) · y + (5y – 3z) · x при x = 3,2; y = -2,5; z = -1,5.

15.   Розв'яжіть рівняння:

а) 2х = 15 – x;            

б) 0,3х = 3,9 – х;                 

в) 7х + 1 = 25 – x;

г) 5х – 2 = 7х + 11;             

д) 4x – 3 = x + 6;                

е) 4 – 3у = 2у – 1;

ж) 0,2x + 2,7 = 1,4 – 1,1x;   

з) 0,08х + 0,57 = 0,09 – 0,24х;

к) 0,3х + 1,4 = 2,8 – 0,4x;            

л) 13,7 – 2,2х = 1,5x + 2,6;

м) 3(x – 2) = х + 2;              

н) 5 – 2(х – 1) = 4 – x;        

о) 0,2(3x – 4) = 1,6(x – 2);

п) (2x + 0,1) – 4(1 – 4x) = 16x – 0,4.

16.   Розв'яжіть рівняння:

a) |x + 1| = 2;             

б) |x + 3| = 1;    

в) |х – 2| = 3:     

г) |х – 4| = 3;

д) |5 – х| = 1;             

е) |1 – х| = 4;     

ж) |7 – х| = 3;    

з) |8 – х| = 11.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити