МАТЕМАТИКА
Уроки для 6 класів

Урок № 126

Тема. Розв'язання задач геометричного змісту


1.   На координатній прямій позначте точку D(-3) і точку С, щоб довжина CD дорівнювала 2,5 одиничних відрізки. Визначте координату точки С. Скільки розв'язків має задача?

2.   Знайдіть площу і периметр чотирикутника ABCD, якщо A(-1; 2); B(3; 2); С(3; -4); D(-1; -4).

3.   Знайдіть площі заштрихованих фігур, зображених на рисунку нижче, якщо сторони квадратів дорівнюють по 10 см.


1)

 

2)

 

3)

 

4)

 

4.   В якій частині координатної площини розташовані точки, координати яких мають: а) однакові знаки; б) протилежні знаки.  Де розташовані точки, в яких одна з координат дорівнює 0?

5.   Побудуйте ΔABC, якщо А(-5; -2); B(0; 4); С(3; -5). Назвіть координати яких-небудь двох точок, з яких одна лежить усередині, а друга — зовні трикутника.

6.   Побудуйте чотирикутник ABCD за координатами його вершин і знайдіть координату точки, в якій перетинаються його діагоналі, якщо A(-2; -2); B(-3; 2); С(1; 4); D(2; -3).

7.   Накресліть на координатній площині трикутник LPQ, якщо L (-3; -4), P(0; 4), Q(5; -1). Знайдіть координати точок перетину сторони PQ з віссю х та сторони LР з віссю у.

8.   Побудуйте на координатній площині точки:

а) A(-4; -2); B(-3; -1); С(-2; 0); D(-1; 1);

б) M(2; 6); N(3; 4); P(4; 2); K(5; 0);

в) X(-2; -5); Y(-2; -2); Z(-2; 1).

Ці точки розташовані в певній послідовності. Встановивши її, позначте 2—3 точки. Назвіть їх координати.

9.   На аркуші паперу позначено 2 точки: А і В. Накресліть на цьому аркуші таку систему координат, щоб A(2; 3) і B(-2; 3).

10.   Побудуйте графік руху човна, який рухається проти течії ріки, упродовж 6 годин після відплиття його від пристані, якщо власна швидкість 6 км/год, а швидкість течії 3,5 км/год.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити