МАТЕМАТИКА
Уроки для 6 класів

Урок № 127

Тема. Підсумкове повторення матеріалу за курс 6-го класу

 

Мета: перевірити рівень засвоєння основних знань і вмінь, передбачених програмою з математики за курс 6 класу. Тип уроку: перевірки і корекції знань, умінь.

Хід уроку

I. Організаційний момент

 

II. Умова тематичної контрольної роботи

 

Варіант 1

1.   Знайдіть значення виразу: а) (-12,4 + 8,9) – 1; б) .

2.   Розв'яжіть рівняння: а) 9х – 7 = 6х + 14; б) 3(4 – 2х) + 6 = -2х + 4.

3.   a) Позначте на координатній площині точки A(-4; 2); B(0; -3); M(5; 2).

    б) Проведіть пряму АВ. Через m. М проведіть пряму m, паралельну АВ і пряму n, перпендикулярну АВ. Виконайте символічні записи.

4.   Дріт розрізали на три частини. Довжина однієї частини дорівнювала 240 м. Довжина другої частини становила  довжини першої частини і 60 % довжини третьої частини. Знайдіть, якою була довжина дроту спочатку?

5.   У першому ящику в 5 разів більше яблук, ніж у другому. Якщо з першого ящика взяти 25 кг, а у другий покласти ще 15 кг, то в обох ящиках яблук стане порівну. Скільки кілограмів яблук було в кожному ящику спочатку?

6.   Знайдіть корені рівняння || x | – 5| = 6.

7.   * Як зміниться добуток трьох чисел, якщо перше помножити на 1,2, друге — на , а третє розділити на ?

 

Варіант 2

1.   Знайдіть значення виразу: а) (-3,4 + 7) · ; б) .

2.   Розв'яжіть рівняння: а) 11х – 9 = 4х + 19; б) 7x – 5(2x + 1) = 5x + 15.

3.   a) Позначте на координатній площині точки M(0; 4); K(-3; -2); A(3; 6).

    б) Проведіть пряму МК. Через т. А проведіть пряму а, паралельну МК і пряму b, перпендикулярну МК. Виконайте символічні записи.

4.   В автопарку було 120 легкових автомобілів, вантажівки та автобуси. Вантажні автомобілі становили 65 % від кількості легкових і  від кількості автобусів. Скільки транспортних одиниць було в автопарку?

5.   На одній ділянці було втричі більше саджанців, ніж на іншій. Якщо з першої ділянки викопати 30 саджанців, а на другу досадити ще 10 саджанців, то на обох ділянках саджанців стане порівну. Скільки саджанців було на кожній ділянці спочатку?

6.   Розв'яжіть рівняння || x | + 3| = 8.

7.   *. Добуток трьох чисел дорівнює 1,5. Знайдіть нове значення добутку, якщо перше число помножити на 3, друге — на 0,5, а третє залишилось без змін?

 

III. Розв'язання і відповіді

Варіант 1

1. а) -5; б) .

2. а) 7; б) 3,5.

4. 640 м.

5. 50 кг, 10 кг.

6. ||х| - 5| = 6; |х| - 5 = 6; |х| = 11; х = +11 або х = - 11; |х| - 5 = -6;

Відповідь. -11; +11.

7. Нехай а, b, с дані числа, їх добуток abc. Тоді 1,2а, b,  — це нові числа, їх добуток 1,2a·c = ·abc = , тобто новий добуток становить  від попереднього. Відповідь. Новий добуток становить  від старого.

 

Варіант 2

1. а)  (-3,4 + 7) ·  = -3,6 ·  =  = -5;

б) .

Відповідь, а) -5; б) -2.

2. а) 4; б) 2,5.  

4. 288 транспортних засобів.

5. 60 саджанців; 20 саджанців.

6. Відповідь. -5; 5.  

7. Відповідь. 2,25.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити