МАТЕМАТИКА
Уроки для 6 класів

Усні вправи на обчислення

 

1

а) 32 + 14,    

    256 + 121,

    187 – 106,

    250 – 130;

б) 93 + 20,

    22+ 128,

    1000 – 18,

    518 – 409;

в) 0,6 + 0,3,

    1,2 + 5,3,

     0,9 – 0,4,

     0,24 – 0,13;

г) 1,6 + 0,4,

    0,8 + 0,5,

     2 – 0,3,

     4 – 1,8.

2

а) 100 · 64,

     6 · 103,

    9600 : 10,

    5000 : 100;

б) 10 · 4,52,

    0,64 · 1000,

    4,7 : 10,

    56,4 : 1000;

в) 2 · 0,9,

     0,6 · 7,

     4,8 : 4,

     3,2 : 8;

г) 0,6 · 0,9,

    0,07 · 0,5,

    6 : 0,3,

    8 : 0,04.

3

а) 27 + 49 + 53,

    3,8 + 1,5 + 2,5,

    57 + 46 + 24,

     + ;

б) 84 – 50 + 11,

    6,9 – 2,6 – 2,3,

    9,7 – 1,8 – 3,7,

     - ;

в) 15 · 32 · 2,

    0,4 : 18 · 5,

    2 · 0,05 · 97,

     - .

 

4

а)  + ,

     + ,

     + ;

б)  - ,

      - ,

      - ;

в)  + ,

     + ,

     + ;

г)  - ,

      - ,

      - .

5

а)  + ,

     + ,

     + ,

     + ;

б)  + ,

      + ,

     + ,

     + ;

в)

г)

6

а)

б)

в)

г)

7

а)

б)

в)

г)

8

а)

б)

в)

г)

9

а)

б)

10

а)

б)

в)

г)

11

а)

б)

в)

г)

12

а)

б)

в)

 

13

а)

б)

в)

г)

14

а)

б)

в)

г)

15

Знайдіть: а)від 20,від

600, 0,4 від 50;

б) 30% під 40. 5 % від 300, 80 % від 20;

в) 20 % від 100, 40 % від 90, 150 % від 200.

16

а)

б)

в)

г)

17

Знайдіть число: а)  якого 15, 0,6 яко

 якого 2, го12;

б)якого 16,

 якого 1,8, 0,7 якого 1,4;

в) 2 % якого 4, 8 % якого 32, 20 % якого 80.

18.

Скільки відсотків а) 7 від 10, 2,4 від 10

становить: 0;

б) 10 від 50, 7 від 35;

в) 18 від 9, 60 від 20.

19.

а)

б)

в)

г)

20.

а)-10+ (-20), -30 + (-50), -10+ (-90);

б) -20 +60, 20 + (-8), 30 + (-50);

в) (29+ 17)+11,-

-17+ (-12)+ (-8),

21.

а)

б)

в)

г)

22.

а)-3 + 2-(-І), _4_(_5)-5, !-(-!) +2;

б) -3 + 7 - 5 - 6 + 8,

-4 + 5 - 10 - 11 + 12,

6 - 9 + 2 – 3 + 10;

в) -2 – 8 - 10- 4 + 3 + 20,

30 - 35 + 5 - 6 + 7 + 10,

-25 + 19 – 4 – 6 - 2 + 3;

0-(-7) + 6,

-5 – 6 - 4 + 5 + 10,

-50 - 45 + 85 -10 + 1 + 4.

23.

a) 7-8, 7-(-8), -7-8;

б) -5 ∙ 6, 8-(-5), 0-(-3);

в) 0,3 ∙ (-0,2), -4-0,5, 1,2 -(-100);

в) -0,01 -8,5, 0,7-(-3), -6- (-0,14).

24.

a) -7 ∙ (-5) ∙ 2, -4 ∙ 8 ∙ (-25), -2-(-16)-(-5);

б) -0,5 -(-1,9) -4, -2 ∙ (-4,5) ∙ (-0,8), 1,5 -(-12) -2;

в).(-2).(-3),-5(-7). 4- 12.

25.

Зведіть подібні доданки: а) 7х + 6х;5у-3у;5у-8у;

б) -5 m - 1m - 9а + 2а бх - 10х;

в) 4a-5fl + la 6х - 3х - 5х + х t-4r+!+ It.

26.

а)-5:(-1), -6 : (-2), 0: (-3);

б) 18::(-6), 25 : (-5), -12 : (-4);

в)-12: 6, 15: (-5), 16: (-8);

г)-0,2: (-0,1), -4,2 : 2, -0,9:3.

27

а) 5 ∙ (37 : 5), 47-(-10,3: 47)

б) (1,2: 16) - 16, m(6:m);

в) 14-(91 : 14), а-(b-а);

г) (-2 ∙ 4): (-2), (-5,9 ∙ 4): 5,9Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити