МАТЕМАТИКА
Уроки для 6 класів

Урок № 14

Тема. Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого спільного знаменника

 

Мета: на основі основної властивості дробу сформувати уявлення учнів про зміст поняття зведення дробів до спільного знаменника, а також розпочати роботу з вироблення вмінь зводити дроби до найменшого спільного знаменника.

Тип уроку: засвоєння нових знань.


Хід уроку


І. Перевірка домашнього завдання

Оскільки попередня тема опрацьована, то фронтальної перевірки домашнього завдання (задля економії часу) на уроці можна не робити. Достатньо зібрати зошити й перевірити роботи учнів.


ІІ. Актуалізація опорних знань

Усні вправи

1. Обчисліть:

 

2.   Знайдіть серед чисел рівні й поясніть: ; ; 1; ; ; ; ; ; 0,5; ; 0,4.

3.   Знайдіть НСК чисел (найраціональнішим способом): а) 4 і 8; б) 12 і 16; в) 12 і 11; г) 5; 10; 11.

4.   Чи існує таке натуральне число, яке в добутку із числом 6 дало б число: а) 18; б) 27; в) 3? Відповідь обґрунтуйте.


ІІІ. Формування знань

@ На уроці треба розглянути два питання.

1.   Що означає «звести дріб до нового знаменника»?

2.   Як звести два (і більше дробів) до найменшого спільного знаменника?

Тому й викладення матеріалу можна проводити традиційно, спочатку розглянувши приклад на зведення дробу до нового знаменника, а потім алгоритм зведення дробів до найменшого спільного знаменника.

Результатом такої роботи може бути конспект № 9.


Конспект 9

Зведення дробів до НСЗ

1. Зведення одного дробу до нового знаменника:

 треба звести до знаменника с.

 

1) с : b = n — додатковий множник;

2) .

2. Зведення кількох дробів до НСЗ (найменший спільний знаменник):

1) знайти НСК знаменників → НСЗ;

2) поділити НСЗ на кожний знаменник → додатковий множник;

3) чисельник і знаменник дробу помножити на додатковий множник

Приклад

 звести до знаменника 96.

Оскільки 96 : 4 = 24, то .


Приклад

Звести  і  до НСЗ.

Оскільки НСК (5; 7) = 35, то НСЗ = 35.

35 : 5 = 7; 35 : 7 = 5,тому

;


IV. Формування вмінь

@ Відповідно до схеми пояснення матеріалу, розв'язуємо спочатку вправи на:

а) формування вмінь зводити дріб до нового знаменника;

б) формування вмінь використовувати алгоритм зведення кількох дробів до НСЗ.

Розв'язування вправ

І рівень

Усні вправи

Назвіть дріб зі знаменником 16, який дорівнює дробу: ; ; . (Для кращого сприйняття можна умову записати у вигляді рівності:  )

Знайдіть НСК знаменників дробів: a)  і ; б)  і ; в)  і .

Краще спочатку просто знайти НСЗ для даних дробів.


ІІ, III рівні

Письмові вправи

1.   Зведіть до знаменника 48 дроби: ; ; ; ; ; .

2.   Зведіть до найменшого спільного знаменника дроби: а)  і ; б)  і ; в)  і ; г)  і .

3.   Зведіть до найменшого спільного знаменника дроби: а) ,  і ; б) ,  і ; в) ,  і .

Додатково доцільно розв'язати задачі на повторення алгоритмів порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками; їх додавання і віднімання, а також матеріалу, пов'язаного із мішаними числами.

Задача1. При яких значеннях а нерівність правильна?

а) ; б) ; в) ; г) .

Задача 2. Домогосподарка приготувала 13 кг вишневого варення і 15 кг полуничного. Вишневе вона розлила порівну в 15 банок, а полуничне — у 17 банок. Скільки кілограмів варення кожного виду було в одній банці?

Задача 3. Знайдіть пропущені букви

 

 

Задача 4. Знайдіть пропущені рисунки:

 


V. Підсумки уроку

Повторити засвоєні терміни і поняття можна під час виконання так званого «німого диктанту»:

@Вчитель заздалегідь за дошкою готує записи, що містять перетворення, розглянуті на уроці, і просто показує об'єкти, назву якого учні повинні були засвоїти. Наприклад:

 

 

VI. Домашнє завдання

1.   Зведіть до знаменника 36 дроби: ; ; ; ; ; .

2.   Зведіть до найменшого спільного знаменника дроби: а)  і ; б)  і ; в)  і ; г)  і .

3.   Зведіть до найменшого спільного знаменника дроби: а) ,  і ; б) ,  і ; в) ,  і .

4.   Запишіть неправильним дробом: , , .

5.   Виконайте дії: а) ; б) ; в) ; г) .


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити