МАТЕМАТИКА
Уроки для 6 класів

Урок № 25

Тема. Множення звичайних дробів

 

Мета: на основі сформованих на попередньому уроці знань і вироблених умінь виконувати множення звичайних дробів; сформувати уявлення і виробити відповідні вміння виконувати множення натурального числа на звичайний дріб та множення мішаних чисел.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

@ На перерві перевіряються зошити «слабких» учнів (наявність домашнього завдання можуть допомогти вчителеві перевірити чергові). На уроці — фронтально (2 учні працюють на відкидних дошках).

Математичний диктант

 

Варіант 1

Варіант 2

1. Виконайте множення:

1) ; 2) ; 3) ; 4) .

2. Знайдіть добуток:

1) ; 2) .

1. Виконайте множення:

1) ; 2) ; 3) ; 4) .

2. Знайдіть добуток:

1) ; 2) .


II. Актуалізація опорних знань

@Повторення знань, пов'язаних із множенням звичайних дробів, відбувається під час перевірки і аналізу помилок, яких припустилися учні під час виконання завдань математичного диктанту. Тому перед викладенням навчального матеріалу цього уроку слід зосередити увагу учнів на:

·   перетворенні мішаного числа у неправильний дріб;

·   натурального числа у неправильний дріб.


Усні вправи

1.   Знайдіть серед записаних чисел зайве: ; ; ; .

2.   Серед чисел, що записані нижче, знайдіть пари рівних: ; ; ; ; ; 1; ; .

3.   Перетворіть у неправильний дріб числа: ; ; 1; 2; а.

 

III. Засвоєння знань учнів

@ Після виконання усних вправ на повторення (див. вище) майже всі учні готові до сприйняття матеріалу. Бо твердження «мішане число можна записати звичайним дробом» і «натуральне число можна записати звичайним дробом» вже не викликають сумнівів, тому залишається завершити логічний ланцюжок висловом:

Щоб помножити натуральне число / мішане число на звичайний дріб, треба перетворити натуральне число / мішане число у неправильний дріб, а потім виконувати множення звичайних дробів (конспект 14).

Але ж після виконання кількох прикладів «сильні» учні можуть помітити (на це треба їх націлити), а якщо вони не впораються, допомогти їм «побачити», що: .

Щоб помножити дріб на натуральне число, треба його чисельник помножити на це число, а знаменник залишити без змін.

Краще, якщо результати міркувань будуть записані учнями у вигляді конспекту № 15.

 

Конспект 15

Особливі випадки множення дробів

1. Множення мішаних чисел

@ Перетворіть мішане число у неправильний дріб і виконайте множення звичайних дробів.

2. Множення звичайного дробу  на натуральне число с 

Приклад

а) ;     б) .

Приклад

а) ; б) ;  в) ;


IV. Формування вмінь

І рівень

Усні вправи

Виконайте множення: а) ; ; ; б) ; ; ; в) ; ; ; г) ; ; .

ІІ, III рівні

Письмові вправи

1.   Обчисліть: а) ; б) ; в) ; г) .

2.   Обчисліть: а) ; б) .

3.   Обчисліть: а) ; б) ; в) ; г) ; д) ; е) ; ж) ; з) ; и) ; к) .

4.   Спростіть вираз: а) ; б) ; в) .

5.   Розв'яжіть рівняння .

6.   Обчисліть: а) ; б) .

7.   Обчисліть: а) ; б) .

8.   Обчисліть добуток: а) ; б) ; в) ; г) ; д) ; е) .

9.   Обчисліть значення виразів: а) ; б) ; в) .

10.   Обчисліть значення виразів: а) ; б) .

11.   Обчисліть значення виразів: а) ; б) .


Додаткові завдання

1.   1 кг пряників коштує  грн. Скільки коштують  кг; 2кг;  кг пряників?

2.   За формулою s = vt знайдіть s, якщо: a) v =  км/год, t =  год; б) v =  м/хв; t =  хв.

3.   Знайдіть масу металевої деталі, якщо її об'єм  дм, а маса 1 дм3 цього металу  кг.

4.   Два велосипедисти виїхали одночасно з одного й того самого міста в одному напрямку. Швидкість одного з них  км/год, а іншого — у  рази більша. Яка відстань буде між ними через год?

5.   З першого поля, площа якого  га, зібрали з 1 га по  ц пшениці, а з другого поля, площа якого у  рази більша за площу першого поля, зібрали по  ц пшениці з 1 га. Скільки всього центнерів пшениці зібрали з цих двох полів?

 

V. Підсумки уроку

·   Як помножити два звичайні дроби?

·   Як помножити натуральне число на звичайний дріб?

·   Як помножити мішане число на будь-яке число?

 

VI. Домашнє завдання

1.   Обчисліть (усно): а) ; б) ; в) ; г) .

2.   Обчисліть: а) ; б) ; в) ; г) ; д) .

3.   Розв'яжіть рівняння .

4.   Знайдіть добуток суми чисел  і  та їх різниці.

5.   Обчисліть: а) ; б) .

6.   Поле площею 240 га засіяли горохом і гречкою, причому горохом засіяли 0,4 площі поля. Скільки гектарів поля засіяли гречкою?

7.   Обчисліть добутки: а) ; б) ; в) ; г) ; д) ; е) .

8.   Обчисліть значення виразів: а) ; б) ; в) ; г) .

9.   Спростіть вираз: а) ; б) ; в) ; г) .

10.   На скільки площа квадрата зі стороною  м більша за площу квадрата зі стороною м?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити