МАТЕМАТИКА
Уроки для 6 класів

Урок № 26

Тема. Множення звичайних дробів. Властивості множення

 

Мета: вдосконалити вміння учнів виконувати завдання, що передбачають виконання множення дробів (на обчислення, спрощення виразів) із урахуванням найраціональнішого способу дій (з використанням властивостей множення).

Тип уроку: застосування знань, умінь та навичок.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань

@ Учитель вибірково перевіряє зошити учнів. «Слабкі» учні перевіряють домашнє завдання біля дошки.

1. Фронтальна робота

Запитання до класу

-   Як виконати множення двох звичайних дробів?

-   Як виконати множення натурального числа на звичайний дріб/мішане число?

-   Як виконати множення мішаного числа на натуральне (звичайний/мішане) число (дріб / число)?

2. Виконайте дії (найтиповіші, як у домашньому завданні)

 

І ряд

II ряд

III ряд

 

II. Засвоєння знань

Запитання до класу

-   Чи можна виконувати множення не двох, а трьох, чотирьох і більше множників?

-   Як виконати множення суми на число? (a(b+c) = ab+ ас)

-   Чому дорівнює а∙0? а∙1?  1∙а ? 0∙а?

@ Можливо, на запитання вчителя деякі учні дадуть правильні відповіді, тому вчителеві слід ще раз нагадати, записати закони множення і проілюструвати їх застосування для множення дробів на прикладах.

 

Конспект 16

Властивості множення

1.

2.  

3.  

4.

Приклади

1. ; 2. ; 3. ;

4. .

5. Спростіть: .

6. Спростіть: .


@ Як і під час вивчення цього питання відповідно у 5 класі (робота з десятковими дробами), слід наголосити, що застосування законів множення не тільки допомагає виконувати обчислення більш зручним способом, але и допомагає спрощувати вирази


III. Засвоєння вмінь

@ На цьому уроці продовжується (і буде продовжена в інших темах) робота з вироблення стійких умінь учнів, розпочата ще в 5 класі спрощення буквених виразів із застосуванням як сполучної, так і розподільної властивостей множення Новим елементом є множення мішаного числа на натуральне із використанням розподільної властивості множення (це є досить важливим моментом з точки зору автора) Тому досить багато завдань уроку присвячені саме цьому питанню

Усні вправи

І рівень

1.   Обчисліть усно, застосувавши розподільний закон множення:

а) , , ; б) , , ; в) , , .

2.   Обчисліть, використовуючи переставну і сполучну властивості множення: а) ; б) ; в) ; г) .

3.   Обчисліть, використовуючи розподільну властивість множення: а) ; б) ; в) ; г) .


ІІ, III рівні

Письмові вправи

1.   Обчисліть: а) ; б) ; в) ; г) .

2.   Знайдіть значення виразу: а) ; б) ; в) ; г) ;  д) ; е) .

3.   Спростіть вираз: а) ; б) ; в) .

4.   Обчисліть .

5.   Знайдіть об'єм куба з ребром  м.

6.   Обчисліть:  а) ; б) ; в) ; г) .

7.   Обчисліть добутки: а) ; б) ; в) ; г) .

8.   Обчисліть значення виразу: а) ; б) .

9.   Згадайте, що таке куб числа (а3 = а · а · а). Піднесіть до куба дроби: ; ; ; ; ; ; ; .

10.   Обчисліть значення виразів а) ; б) .

11.   Обчисліть значення виразу: а) · 0,25х, якщо х = , б) 2 – 3,5 · а, якщо а = , в) 1 – 0,6х2, якщо х = 0,2.

Додаткові вправи

1.   Використовуючи розподільну властивість множення, знайдіть значення виразу а) ; б) ; в) ; г) .

2.   Спростіть вираз: а) ; б) ; в) ; г) .

3.   Спростіть вираз а) ; б) ; в) .

4.   Доведіть, що значення виразу 3,75 – а – 0,75а – а не залежить від а.


IV. Підсумки уроку

Учні зможуть підбити самі, якщо виконають бліцтест.

1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) ; 6) ; 7) ; 8) .

@ Правильні відповіді шифруються, і в разі правильного виконання завдання учень дістає ключове слово «молодець».

Відповіді

 

1

4

х

х

8

ab

А

Ф

М

К

Н

Л

П

О

Д

Т

Е

X

Ц

Ь

Я

 

V. Домашнє завдання

1.   Обчисліть (усно): а) ; б) ; в) ; г) .

2.   а) ; б) ; в) ; г) .

3.   Обчисліть, використовуючи переставну і сполучну властивості множення (усно): а) ; б) ; в) ;  г) .

4.   Обчисліть, використовуючи розподільну властивість множення: а) ; б) ; в) ; г) .

5.   Знайдіть значення виразу: а) ;  б) ; в) .

6.   Спростіть вираз: а) ; б) ; в) .

7.   Розв'яжіть рівняння: .

8.   Обчисліть: а) ; б) ; в) .


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити