МАТЕМАТИКА
Уроки для 6 класів

Урок № 32

Тема. Ділення звичайних дробів

 

Мета: відпрацювати навички виконання всіх арифметичних дій зі звичайними дробами; діагностику засвоєних знань і вмінь.

Тип уроку: засвоєння навичок та вмінь.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

1.   Гра «Знайди помилку»

Записуємо на дошці розв'язання домашніх вправ, припустившись кількох «найбільш типових» помилок; учні шукають і виправляють помилки, коментуючи свої дії.

2.   Усні вправи (фронтальна робота із сигнальними картками)

1.   Назвіть число, обернене до дробу: ; ; ; 0,7.

2.   Поділіть центральне число на число в кружечку.

 

 

3.   Знайдіть таке х, щоб рівність була правильною: а) ; б) ; в) х : х = 1.

 

3. «Сильні» учні виконують індивідуальні завдання

Картки для «сильних» учнів

 

К-1

Задача. За два дні турист подолав 26 км. Шлях, який він подолав першого дня, складав  шляху, який турист подолав другого дня. Скільки кілометрів проходив турист щодня?

 

К-2

Задача. Турист 3 год йшов пішки із швидкістю 5 км/год, а далі 4 год їхав потягом, швидкість якого у 12 разів більша. Шлях, що залишився, турист проїхав автобусом за 8 год. 3 якою середньою швидкістю рухався турист за весь час своєї подорожі, якщо швидкість автобуса становила  швидкості потяга?


II. Відтворення знань учнів

Опитування

1.   Як поділити:

а) два звичайних дроби;

б) два мішаних числа;

в) натуральне число на дріб;

г) дріб на натуральне число?

2.   Чи зміниться значення дробу і як, якщо:

а) його чисельник збільшити (зменшити) у 2 рази;

б) його знаменник помножити (поділити) на b (b ≠ 0);

в) чисельник і знаменник дробу помножити (поділити) на число а (а ≠ 0)?

 

III. Вдосконалення навичок

1.   Звернути увагу учнів на те, що: чисельник і знаменник дробового виразу, якщо зручно, можна множити на певне натуральне число (число обираємо таким чином, щоб позбутися дробів у чисельнику і знаменнику дробового виразу). Цю властивість можна застосувати під час перетворення дробових виразів.

2.   Розв'язання вправ.

1)  Знайдіть значення виразу: а) ; б) ; в) .

2)  Знайдіть значення виразу: а) ; б) ;  в) ; г) .

@ He забуваємо, що,  і навпаки!

3.   Додатково

а) Задача. За  м бавовняної тканини і за  м сатину заплатили 80 грн. Скільки коштує 1 м сатину і 1 м бавовняної тканини, якщо за всю бавовняну тканину заплатили у 14 разів більше, ніж за сатин?

б) Знайдіть значення виразу: ; ; .


IV. Діагностика знань, умінь, навичок

Тестова робота

Варіант 1

1.   Які з наведених часток більші за ?

1) :; 2) :; 3) :; 4) :.

2.              Яка з поданих часток найменша?     

1) :; 2) :3; 3) 1: ; 4) :1.

3.   Яке з поданих чисел є значенням виразу :·?
1) ; 2) ; 3) ; 4) .

4.   Обчисліть корінь рівняння .   

1) ; 2) ; 3) ; 4) .

5.   Знайдіть значення виразу .   

1) ; 2) ; 3) ; 4) .


Варіант 2

1.   Які з наведених часток менші за ?

1) ; 2) ; 3) ; 4) .

2.   Яка з поданих часток найбільша?

1) ; 2) ; 3) ; 4) .

3.   Яке з поданих чисел є значенням виразу ?

1) ; 2) ; 3) ; 4) .

4.   Яке з наведених чисел є коренем рівняння ?

1) ; 2) ; 3) ; 4) .

5.   Знайдіть значення виразу .

1) 10; 2) 9; 3) ; 4) .

 

V. Підсумки уроку

Аналізуємо виконання тестової роботи (було б добре для наочності використати будь-який технічний засіб, принаймні графопроектор, записати на плівці текст разом із розв'язанням і продемонструвати його після того, як роботи буде зібрано).

 

VI. Домашнє завдання

1.   Знайдіть значення виразу: а) ; б) ; в) ; г) .

2.   Знайдіть пропущені числа:

 

 

3.   Автомобіль мав подолати деякий шлях за 2 год. Перші 80 км він проїхав зі швидкістю 60 км/год, а решту шляху — зі швидкістю 75 км/год. Який шлях подолав автомобіль, якщо відомо, що до місця призначення він проїхав вчасно?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити