МАТЕМАТИКА
Уроки для 6 класів

Урок № 36

Тема. Розв'язування задач на всі дії з дробами

 

Мета: систематизувати знання, набуті в ході вивчення теми «Дії зі звичайними дробами», та відпрацювати навички використання цих знань для виконання вправ, що передбачають усі арифметичні дії з дробами.

Тип уроку: застосування вмінь і навичок.

Хід уроку

I. Перевірка домашнього завдання

1.   Домашнє завдання перевіряємо фронтально за записаними вчителем або учнем заздалегідь розв'язаннями.

2.   Фронтальне опитування.

-   Як записати дріб  у вигляді десяткового дробу?

-   Яким десятковим дробом можна записати дріб ? ?

-   Які з дробів можна записати у вигляді періодичного дробу: 1,6; 1,6666...; 1,060606...; 1,06? Як це зробити?

-   Наведіть приклади дробів, які можна записати нескінченним десятковим дробом; скінченним десятковим дробом.


II. Мотивація навчальної діяльності, відтворення знань (робота в парах)

@ Зміст бесіди в парах:

1.   Які арифметичні дії можемо виконувати:

а) з натуральними числами;

б) з десятковими дробами;

в) зі звичайними дробами?

2.   Зв'язок між десятковими і звичайними дробами.

Висновки. Ми можемо виконувати вправи, які передбачають виконання всіх арифметичних дій з натуральними числами; десятковими та звичайними дробами.


III. Засвоєння навичок

@ Щоб підготуватися до тематичної контрольної роботи, на цьому й наступному уроках бажано розв'язати якомога більше різнопланових завдань на множення, ділення, а також на інші арифметичні дії як зі звичайними, так і з десятковими дробами. Умовно їх можна поділити на такі види:

1)  обчислення значень числових виразів;

2)  розв'язування рівнянь;

3)  розв'язування задач.

Як додаткове, можна розглянути питання обчислення значень будь-яких виразів.

Урок можна присвятити обчисленню значень виразів та розв'язуванню рівнянь.

Бажано завдання скласти у вигляді «тріад» (тобто різнорівневі однопланові завдання трьох рівнів складності від найпростішого до найскладнішого).

Наприклад

1.   Обчислити значення виразів:

А. а) ·; б) 6·1; в) ·20; г) ·; д) 2:1; е) :4.

Б. .

В. ;.

2.   Розв'яжіть рівняння:

A. а) ; б) ; в) ; г) .

Б. а) ; б) ; в) ; г) .

B. а) ; б) ; в) ; г) .

3.   Додатково. Знайдіть значення виразу: , при а = 0; 1; 2; 4; 0,01.

 

IV. Підсумки уроку

@ Ігровий момент. Тестові запитання

Дано дріб . Учитель коротко ставить запитання. Учні відповідають.

1.   Доповнення до 1.

2.   Більше чи менше від ?

3.   Обернене?

4.   Подайте у вигляді суми (знаменники однакові).

5.   Подайте у вигляді суми (знаменники різні).

6.   Подайте у вигляді різниці (знаменники однакові).

7.   Подайте у вигляді різниці (знаменники різні).

8.   Подайте у вигляді добутку.

9.   Подайте у вигляді частки.

10.   Оберніть на десятковий дріб.


V. Домашнє завдання

1.   Знайдіть значення виразу:

а)

б) .

2.   Порівняйте значення виразів:

а)  і

б)  і .

3.   Розв'яжіть рівняння:

а) ; б) ; в) .


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити