МАТЕМАТИКА
Уроки для 6 класів

Урок № 39

Тема. Відношення. Властивості відношення

 

Мета: узагальнити знання учнів про зміст дії ділення чисел; сформувати уяву про поняття відношення двох чисел, його змісту, властивості, а також сформувати уяву про взаємно обернені відношення.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

Усні вправи

1.   Обчисліть значення виразів:

2.   Скоротіть дріб: ; ; ; ; ; .

3.   Виразіть: а) 1 т у центнерах; б) 2 дм у сантиметрах; в) 2 грн у копійках; г) 2 ц у кілограмах.

4.   У скільки разів: а) 90 більше за 30; б) 30 менше за 90; в) 90 більше за 60; г) 60 менше від 90; д) а більше від b; є) b менше від а?

5.   Яку частину становить: а) 30 від 90; б) 60 від 90; в) 6 від а; г) 2 від а?

 

II. Мотивація навчальної діяльності

@ Часто в житті та на уроках у школі нам доводиться мати справу з питаннями двох видів:

1)  У скільки разів одна величина більша за іншу (друга менша від першої)?

2)  Яку частину становить одна величина від іншої?

Відповідаючи на ці питання, ми виконуємо одну й ту саму дію: ділення одного числа на інше: 1) більше з чисел ділимо на менше; 2) менше ділимо на більше. Тому на уроці ми й поговоримо про такі частки більш докладно.


III. Засвоєння нових знань

Викладення нового матеріалу

План

1.   Поняття відношення двох чисел. Приклади. Як читається частка двох чисел?

2.   Що показує відношення чисел а і b, якщо: а) а < b; б) а > b?

3.   Як знайти відношення величин, що виражені:

а) однією одиницею вимірювання;

б) різними одиницями вимірювання?

4.   Властивості відношень.

5.   Обернені відношення.

@ У ході пояснень учитель на дошці, а учні в зошитах роблять відповідні короткі записи, що можуть мати такий вигляд (конспект 22):

 

Конспект 22

Відношення і їх властивості

1. Означення

 = а : b — відношення а до b.

2. Що показує:

а) якщо а < b, то а : b показує, яку частину становить а до b;

б) якщо а > b, то а : b показує, у скільки разів а більше за b.

3. Властивості а) = або

б) =

4.  і  — обернені відношення

Приклад

1. 30 : 60 — відношення 30 до 60;

90 : 15 — відношення 90 до 15.

2. 3:4 показує, що 3 становить від 4частину.

5:3 показує, що 5 більше від 3 у = раза.

3. 30 : 102 = = = 5 : 17;

1,5 : 2,5 = = == 3 : 5.

4. 10:5 обернене до 5:10, бо 10 : 5 == 2:1.

5. 5:10 = == 1:2


III. Формування вмінь

@ Можна запропонувати типові завдання з теми виконувати за видами, починаючи від найпростішої до найскладнішої задачі підручника.

1.   Знаходження (спрощення) відношень

1)  Знайдіть відношення:

а) 375 до 15; б) 102 до 30; в)15 до 45; г) 130 до 52; д) 3,5 до 0,07; є) 0,72 до 1,2; ж)  до ; з) 1,4 до 2.

2)  Знайдіть відношення:

а) 3 дм до 2 дм; б) 2 дм до 10 см; в) 1 м до 5 дм; г) 1 т до 25 ц; д) 2 ц до 400 кг; є) 2 грн до 50 к.

3)  Бригада заасфальтувала 4,2 км дороги між двома селами, і їй залишилося заасфальтувати ще 1,8 км. Яку частину всієї дороги становить незаасфальтована ділянка дороги від заасфальтованої? У скільки разів заасфальтована ділянка довша від незаасфальтованої?

Додатково. Перше число в а разів більше від другого. Яку частину становить друге число від першого?

2.   Використання властивостей відношень

1)  Скоротіть відношення: а) 50 : 150; б) 150 : 225; в) 18 : 72; г) .

2)  Замініть відношення дробових чисел відношенням натуральних: а) 0,3: 0,27; б) 0,03: 1,2; в) :; г) 1,53 : .

3.   Розв'язання третьої задачі на відсотки (скільки відсотків становить а від b?)

1)  Скільки відсотків становить число 12 від числа 16?

2)  Фермер зібрав 18 т зернових, із них 4,5 т кукурудзи. Скільки відсотків становить маса зібраної кукурудзи від маси зернових?

3)  До 600 г 10%-го розчину солі долили 150 г води. Знайдіть у відсотках вміст солі в новому розчині.

4)  Перше число становить 40 % від другого. Скільки відсотків становить друге число від першого?


IV. Підсумок уроку

За планом п. III повторюємо основні поняття, вивчені на уроці.


V. Домашнє завдання

1.   Знайдіть відношення:

а) 18 до 12; б) 4,5 до 1,05; в) 0,5 до ; г)  до ; д) 4 до 1; є) 240 г до 360 г; ж) 25 см до 4 дм; з) 2 кг до 8 ц; и) 3 грн до 120 к.

2.   Одна труба має довжину 3, 2 м, а друга — 4 м. У скільки разів друга труба довша за першу? Яку частину становить довжина першої труби від довжини другої?

3.   Скоротіть відношення: а) 125 : 50; б) 17 : 12; в) 112 : 48; г) .

4.   Скільки відсотків становить число 25 від числа 20?

5.   Замініть відношення дробових чисел відношенням натуральних: а) 1,5 : 0,3; б) 0,02 : 2,2; в) :; г) 1: 2.

6.   Сплав міді з оловом містить 60% олова. До 2,5 кг цього сплаву додали 2,5 кг чистого олова і одержали новий сплав. Знайдіть у відсотках вміст міді в новому сплаві.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити