МАТЕМАТИКА
Уроки для 6 класів

Урок № 51

Тема. Вступ. Випадкові, достовірні та неможливі події

 

Мета: сформувати уявлення учнів про зміст таких понять, як теорія ймовірностей, випадкова, достовірна, неможлива події; навчитися класифікувати події за ступенем ймовірності того, що вони відбудуться.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Мотивація навчальної діяльності

@ Оскільки матеріал цього розділу курсу математики 6 класу є дуже специфічним і не всі учні готові до його сприйняття, на уроці вчителеві слід зробити якомога більше для усвідомлення учнями випадкових подій, зокрема науки, що їх вивчає, як основи нашого життя. Вступне слово вчителя повинно складатися з великої кількості прикладів випадкових подій з повсякденного життя. Коротко зміст вступної бесіди можна викласти в тезах:

1.   Випадкові досліди в нашому повсякденному житті. Приклади таких дослідів.

2.   Розділ математики, що вивчає випадкові досліди, — теорія ймовірностей (можна навести невеличку історичну довідку).

3.   Супутні до теорії ймовірностей — комбінаторика і статистика.

4.   Митці про випадковість в нашому житті.


II. Формування нових знань

@ Основний зміст навчального матеріалу цього уроку присвячено формуванню в учнів уявлення про випадкові, достовірні та неможливі події та вироблення вмінь класифікувати події таким чином. Тому розпочинаємо з того, що нагадуємо учням, що на запитання, які зустрічаються в нашому житті, дуже рідко можна дати короткі відповіді «так» чи «ні». Частіше відповіді можна сформулювати так: «можливо, так», «мабуть, ні».

Наприклад, як ви відповідатимете на запитання:

1.   Чи викличуть вас завтра на уроці історії?

2.   Чи піде до вечора дощ?

3.   Чи виграє у черговому футбольному матчі команда, за яку ви вболіваєте?

4.   Чи можна вийняти з мішечка з білими кульками чорну кульку? і т. ін.

Очевидно, що на більшість запитань ви дали відповідь: «може бути» або «можливо, так», або «мабуть, ні», тобто події, про які йде мова можуть відбутися або не відбутися, на відміну від подій, які:

а) завжди відбуваються — достовірні події;

б) ніколи не відбуваються — неможливі події;

в) події, що можуть відбутися за певних умов або не відбутися, називаються випадковими подіями.

Отже, в теорії ймовірностей ми маємо справу з трьома видами подій:

а) достовірні; б) неможливі; в) випадкові.

Тому наше завдання — навчитися їх розрізняти.

III. Засвоєння вмінь

І рівень

Усні вправи

1.   У скриньці лежать 2 білих, 2 чорних і 2 червоних кульки. Чи можна вийняти кулі всіх трьох кольорів, якщо: а) вийняти одну чи дві кульки; б) вийняти 5 чи 6 кульок; в) вийняти 3 чи 4 кулі?

Дайте відповідь, використовуючи слова «так точно», «ні, потім», «можливо, так» або «ні».

Які види подій відтворені в питаннях а), б), в)?


II рівень

Письмові вправи

1.   Які з наступних подій є випадковими, достовірними, неможливими?

а) Песик говорить людським голосом;

б) потяг на станцію прибув за розкладом;

в) у Харкові опівночі світить сонце;

г) у Донецьку опівдні світло;

д) вода при 100ºС кипить;

є) після літа настає весна.

2.   Чотири хлопчики ловили рибу, і всі разом піймали сім окунів. Жодний хлопчик не піймав більше ніж два окуні.

а) Чи є серед рибалок хоча б один, хто не впіймав жодного окуня?

б) Чи є серед рибалок хоча б один, хто піймав трьох окунів?

в) Чи є серед рибалок троє, які впіймали по два окуні?

г) Чи є серед рибалок двоє, які впіймали по одному окуню?

Які з наведених подій є випадковими? достовірними? неможливими?

3.   Чи можна стверджувати, що в класі напевно знайдуться хоча б два учні з однаковими датами народження, якщо в школі: а) 320 учнів: б) 500 учнів?

4.   Із 17 троянд, 8 волошок і 9 ромашок складено букет. Чи є в цьому букеті троянди, якщо букет містить: а) 17 квіток; б) 20 квіток?

@ (У задачах 3 і 4 треба акцентувати увагу на тому, що в разі запитання, яке містить слова «точно», «напевно», маємо на увазі, що нас запитують, чи є названі події достовірними, чи випадковими, чи неможливими.)


IV. Підсумки уроку

Тест

У мішку 7 червоних яблук і 10 зелених. З нього навмання витягли 7 яблук. Серед них:

а) обов'язково є червоне яблуко;

б) обов'язково є зелене яблуко;

в) може бути зелене яблуко;

г) не може бути червоного яблука;

д) може бути жовте яблуко.


V. Домашнє завдання

1.   Навести по 3 приклади: а) достовірних подій; б) неможливих подій; в) випадкових подій.

2.   Чи можна стверджувати, що в класі напевно знайдеться хоча б два учні, прізвища яких починаються з однієї і тієї самої літери, якщо в класі: а) 23 учні; б) 35 учнів?

3.   У мішку 7 червоних яблук і 10 зелених. Щоб серед вийнятих яблук обов'язково було принаймні одне зелене, досить узяти...

a) 5 яблук; б) 6 яблук; в) 7 яблук; г) 8 яблук.

4.   Чи буде нинішній рік у Харківській області врожайним?

Яку із наведених відповідей ви вважаєте правильною?

а) Напевно так;

б) у жодному разі;

в) можливо, так — можливо ні;

г) жодна з відповідей а) — в) не правильна.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити